Header

บุคคลที่สามารถเข้ารับการบริการทางกายภาพบำบัด

blank บทความโดย : คลินิกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

บางครั้ง อาการป่วยจากโรคบางโรค อุบัติเหตุการทำงาน การเล่นกีฬา หรือการใช้ชีวิตประจำวัน อาจส่งผลให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ พังผืด หรือหมอนรองกระดูกบาดเจ็บ ทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ปกติ องศาการเคลื่อนไหวถูกจำกัด ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดีดังเดิม มีอาการปวด เมื่อย ตึง ชา หรือปวดร้าวที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันและสภาพจิตใจ

ที่แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เราให้บริการในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและปอดและระบบประสาทดังนี้


บุคคลที่สามารถเข้ารับการบริการทางกายภาพบำบัด
 1. ผู้ที่มีอาการปวดบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย ทั้งอาการปวดแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น ปวดคอบ่าจากการนั่งทำงานต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน (office syndrome) ปวดหลังส่วนล่าง ข้อเท้าพลิก หกล้ม ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา คอตกหมอน ปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น
 2. ผู้ที่มีปัญหาองศาการเคลื่อนไหวลดลง เช่น ข้อไหล่ยึดติด ข้อเข่ายึดติด ไม่ว่าจะเป็นจากการใช้ชีวิตประจำวัน หลังภาวะกระดูกหัก หรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ
 3. ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินและการเคลื่อนย้ายตนเอง เช่น กระดูกขาหัก ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพก
 4. ผู้ป่วยทางโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีปัญหาเสมหะคั่งค้าง ไอขับเสมหะลำบาก
 5. ผู้ป่วยที่มีความทนทานของร่างกายลดลง หลังหายป่วยจากโรค เช่น ภาวะโพสต์โควิด (Post Covid) หรือ ลองโควิด (Long Covid)
 6. มารดาที่ตั้งครรภ์สามารถเข้ารับการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การฝึกหายใจ การออกกำลังกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและกล้ามเนื้อขา การนวดคลายบริเวณหลังส่วนล่าง และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์
 7. มารดาหลังคลอดบุตรที่มีปัญหาในการให้นมบุตร เช่น มารดาที่มีภาวะท่อน้ำนมอุดตัน
 
การบริการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

การลดปวด

 • การลดปวดด้วยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด ได้แก่ เครื่อง Shockwave, เครื่องอัลตร้าซาวด์, เครื่องเลเซอร์, การกระตุ้นไฟเพื่อลดปวด, การวางประคบร้อน/เย็น
 • การลดปวดด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด เช่น การยืดกล้ามเนื้อ การนวด การดัดดึงข้อต่อ

หมายเหตุ : อัลตร้าซาวด์ทางกายภาพบำบัด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษา โดยจะเป็นคนละเครื่องมือกับอัลตร้าซาวด์ที่แพทย์ใช้ในการตรวจดูอวัยวะภายใน

การเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว

 • การขยับดัดดึงข้อต่อเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว
 • การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

การหัดเดิน และการสอนใช้กายอุปกรณ์

 • การหัดเดินในผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหัก หรือในผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรง รวมทั้งสอนการขึ้นลงบันได เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนย้ายช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด
 • การสอนใช้กายอุปกรณ์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เช่น การสอนใช้เฝือกพยุงลำตัว อุปกรณ์พยุงเอว รวมถึงให้คำแนะนำในการดูแลรักษากายอุปกรณ์อย่างถูกวิธี

การฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อ

 • การสอนการออกกำลังกายตั้งแต่ก่อนผ่าตัด การฝึกหายใจ รวมถึงแจ้งข้อห้ามข้อควรระวังหลังการผ่าตัด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
 • การฝึกเคลื่อนย้ายตนเองอย่างถูกวิธีหลังผ่าตัด เช่น การพานั่ง พายืน และพาเดิน

การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บต่าง ๆ

 • การกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ
 • การขยับข้อต่อเพื่อรักษาองศาการเคลื่อนไหวของร่างกาย

มารดาทีมีปัญหาการให้นมบุตร

 • การนวดกระตุ้นต่อมน้ำนม การทำอัลตร้าซาวด์บริเวณเต้านม และการวางผ้าร้อน เพื่อระบายน้ำนมที่คั่งค้างและทำให้น้ำนมสามารถระบายออกได้มากขึ้น
 • การสอนท่านวดกระตุ้นน้ำนมให้มารดาไว้ปฏิบัติเองเมื่อมีอาการ
 • การให้คำแนะนำในการดูแลตนเองเมื่อให้นมบุตร

การให้บริการทางระบบหัวใจและปอด

การฟื้นฟูในผู้ป่วยที่มีภาวะเสมหะคั่งค้าง

 • การจัดท่าระบายเสมหะ
  • การเคาะปอด สั่นปอด
  • การดูดเสมหะ
  • การสอนการไอ และสอนการหายใจเพื่อระบายเสมหะด้วยตนเอง

การฟื้นฟูสมรรถภาพของระบบหัวใจและปอด

 • การฝึกหายใจเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ ทำให้หายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของระบบหัวใจและปอด

การให้บริการทางระบบประสาท
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในระยะเฉียบพลัน
  • การขยับข้อต่อและออกกำลังกาย เพื่อคงองศาการเคลื่อนไหวและคงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  • การฝึกหายใจเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบติดเชื้อ
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยเส้นประสาทส่วนปลายบาดเจ็บ

 

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปี อาจถูกหลายคนมองข้ามถึงความสำคัญ เพราะคิดว่าร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์ดี อีกทั้งไม่แสดงถึงอาการเจ็บป่วย หรือความผิดปกติใด ๆ

blank บทความโดย : ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปี อาจถูกหลายคนมองข้ามถึงความสำคัญ เพราะคิดว่าร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์ดี อีกทั้งไม่แสดงถึงอาการเจ็บป่วย หรือความผิดปกติใด ๆ

blank บทความโดย : ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“โลก 2 ใบ” ที่ผู้ป่วยเบาหวานเลือกได้

เพราะการรักษาโรคเบาหวานนั้น แพทย์เป็นเพียงผู้แนะนำ ส่วนผู้ป่วยจะต้องเลือกเองว่าจะ “ใช้ชีวิตอยู่กับโรค/โลกของเบาหวานจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต” หรือว่าจะเริ่ม “พิชิตโรคเบาหวาน” ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง “โรคเบาหวานควบคุมได้และอาจหายได้ด้วยความตั้งใจและความมีวินัยของตัวท่านเอง” ภายใต้คำแนะนำที่ปฏิบัติได้ด้วยตัวท่านเอง

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“โลก 2 ใบ” ที่ผู้ป่วยเบาหวานเลือกได้

เพราะการรักษาโรคเบาหวานนั้น แพทย์เป็นเพียงผู้แนะนำ ส่วนผู้ป่วยจะต้องเลือกเองว่าจะ “ใช้ชีวิตอยู่กับโรค/โลกของเบาหวานจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต” หรือว่าจะเริ่ม “พิชิตโรคเบาหวาน” ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง “โรคเบาหวานควบคุมได้และอาจหายได้ด้วยความตั้งใจและความมีวินัยของตัวท่านเอง” ภายใต้คำแนะนำที่ปฏิบัติได้ด้วยตัวท่านเอง

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การครอบแก้ว…บำบัดโรค

การครอบแก้ว หรือครอบกระปุก เป็นวิธีการรักษาโดยใช้กระปุกมาลนไฟให้ร้อน เพื่อไล่อากาศออก จากนั้นจึงครอบกระปุกลงบนผิวหนัง

blank บทความโดย : คลินิกแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การครอบแก้ว…บำบัดโรค

การครอบแก้ว หรือครอบกระปุก เป็นวิธีการรักษาโดยใช้กระปุกมาลนไฟให้ร้อน เพื่อไล่อากาศออก จากนั้นจึงครอบกระปุกลงบนผิวหนัง

blank บทความโดย : คลินิกแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม