Header

ศูนย์ผ่าตัดมะเร็ง

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ศูนย์ผ่าตัดมะเร็ง Cancer Surgery Center

การผ่าตัดรักษามะเร็ง

 เป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่มะเร็งยังไม่มีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงหรือยังไม่แพร่กระจายสามารถให้การรักษาควบคุมโรคได้ 

เป้าหมายของการผ่าตัด

• การวินิจฉัย ในกรณีที่พบก้อนที่สงสัย หรือเนื้องอกไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามแต่ในร่างกาย ก่อนที่จะเริ่มให้การรักษาแพทย์ต้องรู้ว่าก้อนที่พบนั้นเป็นเนื้องอกธรรมดา หรือเนื้อร้าย การผ่าเอาชิ้นเนื้อส่งตรวจ การตัดเนื้อตรวจบางส่วน หรือ สะกิดเนื้อเพื่อไปตรวจดู ฯลฯ จะทำให้แพทย์ทราบการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งจริงหรือไม่ และเป็นมะเร็งชนิดไหนนั่นเอง

การรักษา การผ่าตัดรักษามะเร็งอยู่เฉพาะที่ หรือมะเร็งในระยะแรก เพื่อผลทางการรักษา ในส่วนของแพทย์จะผ่าเพื่อนำเนื้อร้ายรวมทั้งต่อมน้ำเหลือง เนื้อเยื่อที่ใกล้เคียงที่สงสัยว่าเป็นเนื้อร้ายออกจากร่างกายให้มากที่สุด 

การผ่าตัดเพื่อบอกระยะของโรค มะเร็งบางชนิดต้องรู้ระยะของโรคเพื่อวางแผนการรักษา การผ่าตัดนี้ส่วนใหญ่จะกระทำพร้อมกับการผ่าตัดเพื่อรักษา

การผ่าตัดเพื่อซ่อม หลังจากที่ทำการผ่าตัดมะเร็งออกไปแล้วอาจจะทำให้อวัยวะบางอย่างถูกตัดไปด้วย หรืออาจจะผ่าตัดตกแต่ง เช่น มะเร็งเต้านม เป็นต้น

การผ่าตัดอย่างเดียวรักษามะเร็งหายขาดหรือไม่

การผ่าตัดรักษามะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งในระยะแรก หรือ มะเร็งอยู่เฉพาะที่ ยังไม่มีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงอื่นหรือแพร่กระจายสามารถให้การรักษาควบคุมโรคได้ แต่ในบางกรณีที่มะเร็งมีขนาดใหญ่ หรือมะเร็งลุกลามมาก และไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้ในตอนแรก อาจต้องรับการรักษาด้วยวิธีอื่นก่อนให้ก้อนมะเร็งยุบลง ยับยั้ง หรือควบคุมไม่ให้ลุกลาม แล้วค่อยไปผ่าตัดรักษา

โดยวิธีการผ่าตัดนั้นแพทย์จะผ่าตัดเอาเนื้องอกหรือก้อนมะเร็งออกให้หมด บางครั้งจำเป็นต้องผ่าเอาเนื้อดีรอบเนื้องอกออกไปด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าได้ตัดเนื้องอกออกหมด จึงต้องส่งชิ้นเนื้อรอบๆ เนื้องอกเพื่อส่องกล้องว่ามีเซลล์มะเร็งหลงเหลือหรือไม่
ทั้งนี้หากมะเร็งเกิดแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นแล้วจะพิจารณาการผ่าตัดในบางกรณีเท่านั้น ส่วนใหญ่เป้าหมายของการรักษามะเร็งระยะแพร่กระจายจะเป็นการรักษาเพื่อควบคุม ยับยั้ง หรือลดจำนวนมะเร็งไม่ให้ลุกลามมากขึ้น

มะเร็งชนิดใดบ้างที่รักษาด้วยการผ่าตัด

• การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบตัดเต้านมทั้งหมด และการผ่าตัดแบบสงวนเต้านม

• การผ่าตัดมะเร็งรังไข่ หรือมดลูก

• การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่

• การผ่าตัดปอด

• การผ่าตัดก้อนมะเร็งที่สมอง

• การผ่าตัดมะเร็งกระดูก

• การผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหาร

• การผ่าตัดมะเร็งตับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ผ่าตัดมะเร็ง

นพ.สุกิจ ภัทรเจียรพันธุ์

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

ศูนย์ผ่าตัดมะเร็ง

พญ.วิไลรัตน์ โตวิริยะเวช

ศัลยศาสตร์เต้านม ไทรอยด์ และต่อมพาราไทรอยด์

ศูนย์ผ่าตัดมะเร็ง

นพ.บัณฑวิช พลกล้า

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปวดท้องเรื้อรัง ระวังมะเร็งลำไส้ใหญ่

หลาย ๆ คนที่มีอาการปวดท้องเรื้อรัง ปวดท้องเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหาย อย่าปล่อยอาการเหล่านี้ไว้ !

นพ.กุลธนิต เจนพิทักษ์พงศ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.กุลธนิต เจนพิทักษ์พงศ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ปวดท้องเรื้อรัง ระวังมะเร็งลำไส้ใหญ่

หลาย ๆ คนที่มีอาการปวดท้องเรื้อรัง ปวดท้องเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหาย อย่าปล่อยอาการเหล่านี้ไว้ !

นพ.กุลธนิต เจนพิทักษ์พงศ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.กุลธนิต เจนพิทักษ์พงศ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ค้นหาความเสี่ยง มะเร็งปากมดลูก แบบไหนดี

ผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกมากอันดับที่ 3 (11.1%) รองจากมะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก แต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกประมาณ 6,000 – 8,000 คน และเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 8-10 คน(ข้อมูลจาก HOSPITAL-BASED CANCER REGISTRY 2020 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) ส่วนใหญ่มักพบในช่วงอายุระหว่าง 35 – 50 ปี

นพ.นพเมศฐ์ ศรีจารุสิทธิ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.นพเมศฐ์ ศรีจารุสิทธิ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ค้นหาความเสี่ยง มะเร็งปากมดลูก แบบไหนดี

ผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกมากอันดับที่ 3 (11.1%) รองจากมะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก แต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกประมาณ 6,000 – 8,000 คน และเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 8-10 คน(ข้อมูลจาก HOSPITAL-BASED CANCER REGISTRY 2020 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) ส่วนใหญ่มักพบในช่วงอายุระหว่าง 35 – 50 ปี

นพ.นพเมศฐ์ ศรีจารุสิทธิ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.นพเมศฐ์ ศรีจารุสิทธิ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย

ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนทั่วโลก โรคมะเร็งจึงถือเป็นปัญหาสาธารณสุขของทุกประเทศ

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย

ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนทั่วโลก โรคมะเร็งจึงถือเป็นปัญหาสาธารณสุขของทุกประเทศ

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม