Header

Back to School เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม

ราคา 690.-

Back to School โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

Back to School โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม

ราคา 690 บาท

Back to School โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 เข็ม

ราคา 1,200 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567

สามารถใช้ได้ถึง 31 สิงหาคม 2567

 

เงื่อนไขการใช้บริการ :

* ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
* วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2 เข็ม สามารถมอบสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
* สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาล ฯ กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม