Header

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ลดความเสี่ยงโอกาสป่วยรุนแรง (2 เข็ม)

ระยะเวลา 12 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

ราคา 3,990.-/6,800.-

ระยะเวลา 12 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

ราคา 3,990.-/6,800.-

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

Promotion วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

ลดความเสี่ยงโอกาสป่วยรุนแรง

  • ป้องกันไข้เลือดออก จากทุกสายพันธุ์ 80 %
  • ป้องกันการนอนโรงพยาบาล 90 %

ฉีดได้ทั้งผู้ที่เคย และไม่เคยติดเชื้อ  ไข้เลือดออกมาก่อน

 

ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2566

สามารถใช้ได้ถึง 15 พฤศจิกายน 2566

 

หมายเหตุ

  • เหมาะสำหรับผู้ที่มี 4 - 60 ปี
  • ควรได้รับการฉีดจำนวน 2 เข็ม โดยเว้นระยะจากเข็มแรก 3 เดือน
  • ราคาแพ็กเกจนี้ รวมค่าแพทย์ ค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  • สอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมายล่วงหน้า ติดต่อ 02 080 5999 กด 0 ต่อ แผนกตรวจสุขภาพ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ฯ

 

เงื่อนไขการใช้งาน

* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
* โปรดแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดลงทะเบียนคนไข้ใหม่ ก่อนเข้ารับบริการ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สามารถแสดง E-mail ยืนยันการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเอกสารเท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ภายใน วันที่กำหนด
* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแพทย์และค่าบริการสถานพยาบาลแล้ว
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*สามารถติดต่อเพื่อจองคิวนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่ 02-080-5999

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม