Header

เตรียมร่างกาย ก่อนทำเริ่มงาน ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ราคา 2,450.-/3,128.-

ราคา 2,450.-/3,128.-

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ อาชีวอนามัย โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่อับอากาศ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิแพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่สูง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิแพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานแม่บ้าน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เสริมความมั่นใจให้กับองค์กรและผู้ที่เริ่มงาน ตรวจหาเชื้อไวรัสที่เป็นโรคติดต่อ หรือปัญหาสุขภาพที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

เงื่อนไขการใช้งาน

* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
* โปรดแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดลงทะเบียนคนไข้ใหม่ ก่อนเข้ารับบริการ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สามารถแสดง E-mail ยืนยันการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเอกสารเท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ภายใน วันที่กำหนด
* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแพทย์และค่าบริการสถานพยาบาลแล้ว
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* สามารถติดต่อเพื่อจองคิวนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่ 02-080-5999

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม