Header

โรคตับ รู้ทัน ก่อนลุกลาม ตรวจสุขภาพตับ เริ่มต้น 1,900 บาท

ระยะเวลา 01 มีนาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ราคา 1,900.-/3,378.-

ระยะเวลา 01 มีนาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ราคา 1,900.-/3,378.-

รายละเอียดแพ็กเกจสุขภาพตับ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพ็กเกจสุขภาพตับ Basic Liver โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ แพ็กเกจสุขภาพตับ Standard Liver โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพ็กเกจสุขภาพตับ Advance GI and Liver โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

เงื่อนไขการใช้งาน

* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
* โปรดแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดลงทะเบียนคนไข้ใหม่ ก่อนเข้ารับบริการ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สามารถแสดง E-mail ยืนยันการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเอกสารเท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ภายใน วันที่กำหนด
* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแพทย์และค่าบริการสถานพยาบาลแล้ว
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* สามารถติดต่อเพื่อจองคิวนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่ 02-080-5999

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม