Header

โรคต้อหิน ภัยเงียบที่คุกคามการมองเห็น

พญ.พรรักษ์ ศรีพล พญ.พรรักษ์ ศรีพล

โรคต้อหิน สาเหตุ อาการ วิธีการรักษา - โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ต้อหิน ภัยเงียบที่คุกคามการมองเห็น เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่สังเกตเห็นความผิดปกติจนโรคได้ลุกลามมากขึ้นเรื่อย ๆ กระทั่งเข้าสู่ระยะสุดท้าย โรคต้อหินจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของการตาบอดถาวร โดยการสูญเสียการมองเห็นจากโรคต้อหินจะไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่เรามาทำความรู้จักโรคนี้กันให้กระจ่าง แล้วคุณจะรู้ว่าต้อหินไม่จำเป็นที่จะต้องจบที่  “ตาบอด” เสมอไป

 

โรคต้อหิน

โรคต้อหิน คือกลุ่มโรคที่เกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้ขั้วประสาทตาและลานสายตาถูกทำลาย ซึ่งขั้วประสาทตาและลานสายตาจะต้องถูกทำลายโดยมีลักษณะเป็นต้อหินด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเวลาที่การมองเห็นสูญเสียจากภาวะต้อหิน ก็จะเป็นการสูญเสียที่ลานสายตาโดยที่การมองภาพตรงกลางก็ยังมองเห็นได้ดีอยู่

 

การมองเห็นของคนเป็นต้อหิน - โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ที่มา : National Vision Optometrists

 

สาเหตุของการเกิดต้อหิน

ต้อหินเกิดจากการเสื่อมสภาพของเซลล์และเส้นใยประสาทในจอประสาทตา เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของขั้วประสาทตาและลานสายตา ทำให้มองเห็นได้ยาก เริ่มจากสูญเสียลานสายตารอบนอกและค่อย ๆ คืบคลานเข้ามายังจุดตรงกลาง จนทำให้สูญเสียการมองเห็นในที่สุด 

 

อาการของโรคต้อหิน

อาการของโรคต้อหินจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ 

 • ต้อหินแบบเรื้อรัง

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเป็นต้อหินแบบเรื้อรัง อาการของกลุ่มที่เป็นเรื้อรังก็คือจะมีอาการตามัว โดยที่ลักษณะอาการตามัวจะเป็นแบบตามัวด้านข้างไม่ได้ตามัวตรงกลาง หรือเรียกว่า การเสียการมองเห็นแบบลานสายตาเสียไป

 • ต้อหินแบบเฉียบพลัน

อาการต้อหินแบบเฉียบพลัน เป็นอาการที่มีอาการปวดขึ้นอย่างรุนแรงและกะทันหัน มีตามัวเฉียบพลัน ตาแดง น้ำตาไหล แพ้แสง

 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต้อหิน

 • อายุ โรคต้อหินจะพบได้บ่อยมากขึ้นเมื่อคุณอายุมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่มีอายุ 40 ปีขั้นไป
 • กรรมพันธุ์ จะมีโอกาสเสี่ยงหากมีประวัติครอบครัวที่เป็นต้อหิน โดยเฉพาะญาติสายตรง
 • ความดันตาสูง หากใครไปตรวจวัดความดันตาและปรากฎว่ามีความดันตาสูง ก็อาจเสี่ยงเป็นต้อหินได้ 
 • ประสบอุบัติเหตุทางตา หรือว่าการอักเสบของลูกตา
 • การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาสเตียรอยด์ สามารถทำให้เกิดโรคต้อหินได้เช่นเดียวกัน 

 

ประเภทของโรคต้อหิน

สำหรับชนิดของโรคต้อหินแบ่งได้หลายแบบด้วยกัน แต่ว่าในบทความนี้จะขอแบ่งง่ายๆ ให้เป็น 3 กลุ่มด้วยกัน 

 • ต้อหินมุมเปิด เกิดจากเนื้อเยื่อกรองน้ำเลี้ยงลูกตามีประสิทธิภาพการทำงานลดลง ซึ่งเป็นต้อหินที่พบได้บ่อยที่สุด
 • ต้อหินมุมปิด เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างตา ม่านตาอยู่ชิดกับเนื้อเยื่อกรองน้ำลูกตา ทำให้ไปปิดกั้นการระบายของน้ำเลี้ยงลูกตา ความผิดปกตินี้มักเกิดขึ้นกับคนที่ช่องว่างด้านหน้าของลูกตาแคบ จะพบบ่อยลองลงมาจากต้อหินมุมเปิด
 • ต้อหินชนิดอื่น ๆ  เช่น ต้อหินที่เกิดจากอุบัติเหตุ เกิดตั้งแต่กำเนิด เกิดจากการใช้ยา เกิดจากการอักเสบของลูกตา และต้อหินที่เกิดจากโรคเบาหวานขึ้นตา เป็นระยะสุดท้ายของโรคเบาหวานขึ้นตา ซึ่งต้อหินชนิดนี้ จะมีลักษณะที่รุนแรงกว่าต้อหินมุมเปิด และมุมปิดนั้นเอง

 

การรักษาโรคต้อหิน

สำหรับภาพรวมของการรักษาต้อหิน ไม่ว่าจะเป็น มุมเปิด มุมปิด หรือว่าแบบชนิดอื่นๆ ก็จะมีด้วยกันใหญ่ ๆ 3 วิธี

 • การรักษาด้วยยา การรักษาด้วยยาสามารถรักษาได้ทั้งหมด 3 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นมุมเปิด มุมปิด หรือเป็นต้อหินชนิดอื่นๆ โดยยาก็จะเป็นการหยอดยา หรือว่าการกินยา จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะลดความดันตา ไม่ให้โรคต้อหินทำให้ตาบอดไป
 • การรักษาด้วยเลเซอร์ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นต้อหินชนิดไหน ก็จะมีการรักษาด้วยเลเซอร์ที่แตกต่างกันออกไป
 • การรักษาด้วยการผ่าตัด ต้องแยกประเภทของต้อหินก่อนว่าเป็นต้อหินแบบไหน การรักษาด้วยการผ่าตัดก็จะแตกต่างกันเช่นเดียวกัน

 

การป้องกันสำหรับโรคต้อหิน

 • ควรจะต้องมีความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดต้อหินก่อน หากเรารู้ว่ายาตัวนี้มีความเสี่ยง เวลาหยอดแล้วอาจจะทำให้เกิดต้อหิน เช่น ยากลุ่มยาสเตียรอยด์ แพทย์ก็จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงยาเหล่านี้
 • อุบัติเหตุบางอย่าง อุบัติเหตุก็อาจจะทำให้เกิดต้อหินได้ เช่น หากมีความจำเป็นต้องขี่รถจักรยานยนต์ เราก็ควรที่จะป้องกัน ระมัดระวัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ
 • การตรวจเช็กตา ผู้ที่มี่อายุ 40 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเป็นต้อหิน ควรมาตรวจตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่แพทย์จะได้ทำการวินิจฉัย และตรวจขั้วประสาทตา ลานสายตาว่ามีความเสี่ยงสูญเสียหรือไม่  เพื่อจะได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

 ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

แผนกตา หู คอ จมูก

สถานที่

อาคาร A ชั้น G

เวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 - 20.00

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4011

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกตา หู คอ จมูก

นพ.กรวิชญ์ สว่างวงค์

โสต ศอ นาสิกวิทยา

แผนกตา หู คอ จมูก

นพ.กฤษณะ พงศกรกุล

จอตาและวุ้นตา

แผนกตา หู คอ จมูก

พญ.อรณิชา ศรีวนิชย์

จักษุวิทยากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ต้อกระจก ป้องกันได้

ต้อกระจก คือ ภาวะเลนส์ตาขุ่น ภาวะนี้จะทำให้มีอาการหลัก คือ มองเห็นภาพไม่ชัด ซึ่งลักษณะการมองเห็นภาพไม่ชัดนั้นมีหลายแบบ แต่ส่วนมากแล้วอาการจะค่อยเป็นค่อยไป หลักเดือนหรือหลักปี

พญ.พรรักษ์ ศรีพล พญ.พรรักษ์ ศรีพล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ต้อกระจก ป้องกันได้

ต้อกระจก คือ ภาวะเลนส์ตาขุ่น ภาวะนี้จะทำให้มีอาการหลัก คือ มองเห็นภาพไม่ชัด ซึ่งลักษณะการมองเห็นภาพไม่ชัดนั้นมีหลายแบบ แต่ส่วนมากแล้วอาการจะค่อยเป็นค่อยไป หลักเดือนหรือหลักปี

พญ.พรรักษ์ ศรีพล พญ.พรรักษ์ ศรีพล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ต้อหิน โรคร้ายขโมยการมองเห็น

ต้อหินเป็นโรคร้ายที่ฟังดูไกลตัว แต่จริง ๆ แล้วอันตรายมากเนื่องจากเป็นโรคที่มักไม่แสดงอาการ ทำให้เสี่ยงตาบอดได้ เราจึงขอชวนทุกคนมารู้จักกับโรคต้อหิน หากผู้อ่านหรือคนใกล้ตัวเป็น จะได้รักษาได้ทันท่วงที ไม่ต้องสูญเสียการมองเห็นไป

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ต้อหิน โรคร้ายขโมยการมองเห็น

ต้อหินเป็นโรคร้ายที่ฟังดูไกลตัว แต่จริง ๆ แล้วอันตรายมากเนื่องจากเป็นโรคที่มักไม่แสดงอาการ ทำให้เสี่ยงตาบอดได้ เราจึงขอชวนทุกคนมารู้จักกับโรคต้อหิน หากผู้อ่านหรือคนใกล้ตัวเป็น จะได้รักษาได้ทันท่วงที ไม่ต้องสูญเสียการมองเห็นไป

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ต้อเนื้อ รักษาให้หายขาดได้

ต้อเนื้อ คือ เยื่อบุตาที่หนาตัวขึ้นมาอาจจะเกิดจากต้อลมมาก่อน ซึ่งเนื้อเยื่อนี้จะมีเส้นเลือดและลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมงอกมาคุมกระจกตาดำจากแสง UV (Ultraviolet light)

พญ.พรรักษ์ ศรีพล พญ.พรรักษ์ ศรีพล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ต้อเนื้อ รักษาให้หายขาดได้

ต้อเนื้อ คือ เยื่อบุตาที่หนาตัวขึ้นมาอาจจะเกิดจากต้อลมมาก่อน ซึ่งเนื้อเยื่อนี้จะมีเส้นเลือดและลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมงอกมาคุมกระจกตาดำจากแสง UV (Ultraviolet light)

พญ.พรรักษ์ ศรีพล พญ.พรรักษ์ ศรีพล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม