Header

ไข้หวัดใหญ่ในเด็ก ลูกไม่สบายรับมืออย่างไร

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ไข้หวัดใหญ่ในเด็ก ลูกไม่สบายรับมืออย่างไร โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ส่งผลต่อทางเดินหายใจ ผู้ป่วยมักมีอาการ มีไข้สูง ปวดเมื่อย ไอ อยู่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ซึ่งมักพบบ่อยในฤดูฝนและฤดูหนาว หากปล่อยไว้แล้วมีอาการรุนแรงมากขึ้น อาจเสี่ยงติดเชื้อในปอดและทำให้เสียชีวิตได้

 

ไข้หวัดในเด็กเกิดจากอะไร?

ไข้หวัดใหญ่ในเด็ก เกิดจากไวรัสที่เรียกว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza Virus) ที่ติดต่อได้ง่ายผ่านการหายใจหรือการสัมผัสกับผู้ป่วย สามารถพบได้ทุกช่วงอายุ ซึ่งเด็กเอง ก็จะมีโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กเล็ก 

 

ไวรัสไข้หวัดใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

 • ไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B

ไวรัส 2 ชนิดนี้เป็นเชื้อที่แพร่กระจายแบบวงกว้างหรือเรียกว่าการระบาด ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นี้ สาเหตุที่ทำให้ไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นปัญหาและควรเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะไวรัสมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา ทำให้เราต้องเผชิญกับไวรัสประเภทใหม่อยู่เรื่อยๆ

 

 • ไข้หวัดใหญ่ชนิด C

ไวรัสชนิด C เป็นเชื้อไวรัสที่ไม่ได้ส่งผลกระทบเท่าไวรัสชนิด A และ B หากมีอาการป่วย ก็สามารถรักษาตามอาการด้วยการกินยา ดื่มน้ำ และพักผ่อนให้เพียงพอ รักษาตัวที่บ้านได้เลย


 

โรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กติดต่อกันอย่างไร

ไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสและการหายใจ เด็กๆ มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น ของเล่น ของใช้ในบ้าน โทรศัพท์มือถือ หรือการอยู่ใกล้ชิดกับเด็กที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่แล้ว 

 

เด็กคนไหนที่เสี่ยงเป็นไข้หวัดใหญ่

 • เด็กที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
 • เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • เด็กที่ไม่ล้างมือหลังจากสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
 • เด็กที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคเรื้อรัง
 • เด็กที่กินยาแอสไพรินเป็นประจำ
 • เด็กที่มีพ่อแม่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่ เช่น หูชั้นกลางอักเสบ ไซนัสอักเสบ หลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบ


 

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กมีอะไรบ้าง?

 • มีไข้สูง
 • ปวดเมื่อยตามร่างกาย
 • ปวดศีรษะ
 • เจ็บคอ
 • ไอเรื้อรัง
 • เหนื่อยล้า
 • มีน้ำมูก คัดจมูก

บางกรณีอาจมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วย

 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ท้องเสีย


 

หวัดและไข้หวัดใหญ่แตกต่างกันอย่างไร

 

หวัด ไข้หวัดใหญ่ต่างกันอย่าง? โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

 

 

การรักษาไข้หวัดใหญ่ในเด็ก

การรักษาจะขึ้นอยู่กับอาการ อายุ และสุขภาพโดยทั่วไปของผู้ป่วย

 • กินยาอะเซตามิโนเฟน เพื่อช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายและเป็นไข้
 • ยาต้านไวรัส ช่วยบรรเทาอาการป่วย ลดโอกาสติดเชื้อที่หูจากไข้หวัดใหญ่และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ
 • พักผ่อนเยอะๆ
 • ดื่มน้ำเปล่าวันละ 8 แก้ว

*ข้อควรระวัง อย่าให้แอสไพรินแก่เด็กที่เป็นไข้

 

ภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็ก

 • ไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในปอดหรือโรคปอดบวม ในบางกรณี ไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เสียชีวิตได้
 • เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่มากขึ้น โรคหอบหืดหรือภาวะปอดอื่นๆ อาจถูกกระตุ้นจากไข้หวัดใหญ่ได้
 • เด็กที่เป็นไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อในหูมากขึ้น


 

จะป้องกันไข้หวัดใหญ่ในเด็กได้อย่างไร

 • ล้างมือบ่อยๆ สอนลูกๆ ล้างมือให้สะอาด โดยใช้สบู่และน้ำ ก่อนที่จะรับประทานอาหาร และหลังสัมผัสสิ่งของที่อาจมีเชื้อโรค
 • สวมหน้ากากอนามัย ให้ลูกๆ สวมหน้ากากอนามัย เวลาออกนอกบ้านหรืออยู่ในที่ที่คนหนาแน่น เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรค
 • เลี่ยงการสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโรค สอนให้เด็กๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของที่อาจมีเชื้อโรค เช่น ของเล่น ราวบันได กลอนประตู เป็นต้น
 • ดูแลสุขภาพให้ดี เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
 • การฉีดวัคซีน วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดคือการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี การให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยแพทย์ สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก และลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้


 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดกี่เข็ม

สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ขวบ ฉีด 2 เข็มในปีแรก โดยเว้นระยะห่างกันครั้งละ 1 เดือน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ปีแรกฉีดเพียงครั้งเดียว ปีถัดมาให้ฉีดสองครั้ง หลังจากนั้นจึงจะสามารถฉีดปีละครั้งได้

วัคซีนนี้เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวดังนี้

 • ภาวะหัวใจหรือปอดในระยะยาว
 • ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ เช่น โรคเบาหวาน
 • ความผิดปกติของไตหรือตับ
 • ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอจากเชื้อ HIV/AIDS หรือการใช้สเตียรอยด์หรือยากดภูมิคุ้มกันอื่นๆ ในระยะยาว

*วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนอื่นๆ สามารถให้พร้อมกันได้ แต่อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาและอยู่ในการดูแลของแพทย์


 

ผลข้างเคียงของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเด็ก

 • เจ็บบริเวณที่ถูกฉีดวัคซีน
 • ปวดศีรษะเล็กน้อย 
 • มีไข้ 1 วันหลังการฉีดวัคซีน

 

ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ในเด็ก

 • ไข้หวัดใหญ่ (ไข้หวัดใหญ่) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงของระบบทางเดินหายใจ
 • ทำให้เกิดไข้สูง ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไอ และอาการอื่นๆ
 • เด็กส่วนใหญ่จะป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่เป็นเวลาน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ แต่เด็กบางคนมีอาการป่วยหนักกว่าและอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในปอด (ปอดบวม) หรือเสียชีวิตได้
 • ไข้หวัดใหญ่อาจรักษาได้ด้วยอะเซตามิโนเฟน ยาแก้ไอ และยาต้านไวรัส ลูกของคุณจะต้องพักผ่อนเยอะๆ และดื่มน้ำเยอะๆ
 • วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดคือการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี วัคซีนนี้แนะนำสำหรับเด็กทุกคนที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป
 • การได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันตนเองและคนรอบข้างจากไข้หวัดใหญ่

 ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

สถานที่

อาคาร A ชั้น 2

เวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 -20.00

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4401

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทำไมต้องฉีดให้ผู้สูงอายุ

การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ สามารถส่งผลกระทบต่อร่างกาย นอกเหนือจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ เช่น เสี่ยงเส้นเลือดสมองตีบ เส้นเลือดหัวใจตีบ ระดับน้ำตาลผิดปกติ สูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเอง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทำไมต้องฉีดให้ผู้สูงอายุ

การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ สามารถส่งผลกระทบต่อร่างกาย นอกเหนือจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ เช่น เสี่ยงเส้นเลือดสมองตีบ เส้นเลือดหัวใจตีบ ระดับน้ำตาลผิดปกติ สูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเอง

คำแนะนำการดูแลเมื่อลูกเจ็บป่วย

คำแนะนำการดูแลเมื่อลูกเจ็บป่วย การดูแลลูกเมื่อมีไข้ ให้ยาลดไข้ พาราเซตามอลจะปลอดภัยที่สุด

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คำแนะนำการดูแลเมื่อลูกเจ็บป่วย

คำแนะนำการดูแลเมื่อลูกเจ็บป่วย การดูแลลูกเมื่อมีไข้ ให้ยาลดไข้ พาราเซตามอลจะปลอดภัยที่สุด

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคหอบหืด ที่พบได้ในทุกเพศทุกวัย

โรคหอบหืดเป็นโรคอักเสบเรื้อรัง ที่พบได้ในทุกเพศทุกวัยและยังไม่มียาที่รักษาให้หายขาด

โรคหอบหืด ที่พบได้ในทุกเพศทุกวัย

โรคหอบหืดเป็นโรคอักเสบเรื้อรัง ที่พบได้ในทุกเพศทุกวัยและยังไม่มียาที่รักษาให้หายขาด