Header

มะเร็งปอด ระยะมะเร็งปอด อาการ วิธีการรักษา | โรงพยาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

24 มกราคม 2567

มะเร็งปอด-โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

มะเร็งปอด

มะเร็งปอด คือมะเร็งที่เริ่มต้นที่ปอดและอาจแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองหรืออวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย ในทางกลับกันมะเร็งจากอวัยวะอื่นก็อาจแพร่กระจายไปยังปอดได้เช่นกัน เมื่อเซลล์มะเร็งแพร่กระจายจากอวัยวะหนึ่งไปยังอีกอวัยวะหนึ่ง เซลล์เหล่านั้นเรียกว่าการแพร่กระจาย

มะเร็งปอดมีกี่ประเภท

มะเร็งปอดมี 2 ประเภทหลัก ได้แก่

 1. มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก (SCLC) 
 2. มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก (NSCLC)

ประเภท-มะเร็งปอด-โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (SCLC)

มะเร็งปอดชนิดขนาดเซลล์เล็ก จะมีความรุนแรงและเติบโตเร็วกว่ามะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก มักพบในผู้ป่วยที่มีประวัติการสูบบุหรี่อย่างหนักและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน หรือเป็นผู้ที่สูดดมควันบุหรี่มือสอง เขม่าควัน ฝุ่นละออง PM2.5 มะเร็งปอดชนิดนี้แบ่งย่อยได้อีก 2 ประเภท ซึ่งตั้งชื่อตามขนาดและลักษณะที่มองเห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์

 • มะเร็งเซลล์ขนาดเล็ก
 • มะเร็งเซลล์รวม (มะเร็งเซลล์ขนาดเล็ก/มะเร็งเซลล์ขนาดใหญ่แบบผสม)

มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (NSCLC)

มะเร็งปอดชนิดขนาดเซลล์ไม่เล็ก เติบโตช้ากว่าและมักพบได้บ่อยกว่ามะเร็งปอดชนิดขนาดเซลล์เล็ก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งหมด มะเร็งปอดชนิดนี้แบ่งย่อยได้อีก 3 ประเภท

 • มะเร็งของต่อม มักพบในบริเวณด้านนอกของปอด คือเซลล์ของเนื้อเยื่อเยื่อบุผิวที่เรียงตัวกันตามโพรงและพื้นผิวของร่างกาย จนก่อตัวเป็นต่อม
 • มะเร็งเซลล์สความัส มักพบอยู่กลางปอดถัดจากหลอดลม
 • มะเร็งเซลล์ขนาดใหญ่ มะเร็งที่เกิดขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งของปอด มีแนวโน้มที่จะเติบโตและแพร่กระจายได้เร็วกว่ามะเร็งของต่อมหรือมะเร็งเซลล์สความัส

ระยะของมะเร็งปอด

ระยะที่ 1

เนื้องอกจะอยู่ในปอดเท่านั้น มีขนาดไม่เกิน 4 เซนติเมตร ยังไม่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงหรือนอกหน้าอก เนื้องอกระยะที่ 1 ส่วนใหญ่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด 

ระยะที่ 2

เนื้องอกมีขนาดใหญ่กว่า 4 เซนติเมตร หรือมะเร็งได้แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียงแต่ไม่ได้แพร่กระจายออกไปนอกปอด โดยปกติเรารักษามะเร็งปอดระยะที่ 2 ด้วยการผ่าตัด ตามด้วยเคมีบำบัด ผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดหรือทำเคมีบำบัดได้ จะทำการรักษาด้วยการฉายรังสีแทน

ระยะที่ 3

จะมีมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองที่หน้าอกหรืออาจมีเนื้องอกขนาดใหญ่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียง คนส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็งระยะที่ 3 มีวิธีการรักษาหลายประเภท ซึ่งรวมถึงเคมีบำบัด การผ่าตัด การฉายรังสี การรักษาแบบมุ่งเป้าหมาย (การทำให้เซลล์มะเร็งตาย) และการบำบัดด้วยระบบภูมิคุ้มกัน (การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน)

ระยะที่ 4

มะเร็งจะอยู่นอกช่องอกที่เป็นจุดเริ่มต้น พื้นที่ที่พบบ่อยที่สุดคือปอด กระดูก สมอง และต่อมหมวกไต การรักษาขึ้นอยู่กับเนื้องอก อาจรวมถึงเคมีบำบัด การบำบัดแบบมุ่งเป้าหมายหรือภูมิคุ้มกัน หรือรักษาแบบผสมกัน

มะเร็งปอดเกิดจากสาเหตุอะไร

มะเร็งปอดส่วนใหญ่เกิดจากการสูบบุหรี่ แม้ว่าผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ก็สามารถเป็นโรคนี้ได้

1. การสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยที่เสี่ยงที่สุดของโรคมะเร็งปอด เนื่องจากควันบุหรี่มีสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งมากกว่า 60 ชนิด หากสูบบุหรี่มากกว่า 25 มวนต่อวัน จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 25 เท่า 

2. การได้รับควันบุหรี่ 

ถึงแม้ว่าไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรง แต่การได้รับควันบุหรี่จากผู้อื่นนั้น ก็ถือเป็นการรับสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกายเช่นกัน

นอกจากนี้ การใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทอื่นๆ ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดและมะเร็งประเภทอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปาก เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทอื่นๆ

 • ซิการ์
 • ไปป์ยาสูบ
 • Snuff ยาสูบแบบผง
 • ยาสูบแบบเคี้ยว
 • กัญชา 

คนส่วนใหญ่ที่สูบกัญชาผสมกับยาสูบ แม้ว่าจะสูบบุหรี่น้อยกว่าคนที่สูบบุหรี่ทั่วไป แต่มักจะสูดดมเข้าไปลึกกว่าและกักควันไว้ในปอดนานกว่า

อาการเตือนของโรคมะเร็งปอด

มะเร็งปอดมักจะแสดงอาการเมื่อโรคลุกลามไปในระยะที่มากขึ้นแล้ว ซึ่งอาจจะมีอาการดังต่อไปนี้

 • มีอาการไอเรื้อรัง
 • ไอเป็นเลือด
 • หายใจถี่
 • เจ็บหน้าอก
 • เสียงแหบ
 • น้ำหนักลดเอง
 • ปวดกระดูก
 • ปวดศีรษะ

การวินิจฉัย

 1. การสอบประวัติเพื่อตรวจร่างกาย
 2. การเอกซเรย์ปอด
 3. ตรวจชิ้นเนื้อจากปอด
 4. ตรวจเสมหะ

วิธีป้องกันโรคมะเร็งปอด

มะเร็งปอดเป็นโรคร้ายที่พบบ่อย และเมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถรักษาให้หายขาดได้น้อย การป้องกันโดยการไม่สูบบุหรี่ หรือหากสูบบุหรี่อยู่ควรเลิก หรือลดให้เร็วที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งชนิดนี้ลงได้มาก การหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สามารถตรวจพบโรคมะเร็งปอดได้ตั้งแต่ระยะต้น เพื่อเพิ่มโอกาสการรักษาหายขาดให้กับผู้ป่วยแต่ละรายได้

 

 

---------------------

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้การดูแลรักษาโรคมะเร็ง
ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการจากหลายสาขา ตั้งแต่การป้องกัน
การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา การติดตามผลการรักษา
และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://bit.ly/3Hsfwjs

รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคมะเร็ง
พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
เเพทย์ประจำโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ตารางออกตรวจ : https://bit.ly/3Hsfwjs

---------------------

ดูรายละเอียดแพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็ง Cancer Screening Package คลิก >> https://shop.line.me/@psuv/product/321301481

#ตรวจสุขภาพ #มะเร็งปอด #มะเร็ง #ปอด #โรคปอด #ปอดอักเสบ #ตรวจสุขภาพประจำปี

#ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูเเล

 

สอบถามเพิ่มเติม 02-080-5999
หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ ได้ที่ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ

ศูนย์มะเร็ง

สถานที่

อาคาร A ชั้น G

เวลาทำการ

อังคาร - ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ 08.00 - 20.00

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4011

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์