Header

หลังจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เราจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้หรือไม่?

blank คุณวิทยา ดวงงา หัวหน้าแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เราจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้หรือไม่? - โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

หลังจากการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือด เราควรเลือกกิจกรรมที่มีความหนักอย่างเหมาะสม โดยใช้การคำนวณ METs หรือ Metabolic Equivalent of Task ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้วัดการใช้พลังงานของร่างกายในขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยการประมาณค่า METs ของกิจกรรมประจำวันจะขึ้นอยู่กับปริมาณและความหนักของกิจกรรมนั้น ๆ เมื่อพ้นภาวะวิกฤตหรือออกจากโรงพยาบาลแล้วควรทำกิจกรรมที่มีระดับ METs ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและระดับการฟื้นฟูของผู้ป่วย โดยส่วนใหญ่แนะนำให้เริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่มี METs ต่ำก่อนแล้วค่อยเพิ่มระดับ เมื่อร่างกายปรับตัวและฟื้นคืนมาได้ดีขึ้น

 

วิธีคำนวณMET จากการเดิน 6 นาที - โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิวิธีคำนวณMET จากการเดิน 6 นาที - โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

 

ตัวอย่างตาราง METs ที่แสดงระดับการใช้พลังงานของกิจกรรมต่าง ๆ:

 • การนั่งนิ่ง: 1.0 METs
 • การทำงานที่นั่งโต๊ะ: 1.5 METs
 • การเดินช้า: 2.5 METs
 • การเดินอยู่ในบ้าน: 2.5 METs
 • การเดินอยู่นอกบ้าน: 3.0 METs
 • การเล่นกอล์ฟ (ไม่มีการขับรถ): 4.0 METs
 • การวิ่งช้า: 5.0 METs
 • การวิ่งอย่างรวดเร็ว: 8.0 METs
 • การว่ายน้ำ: 7.0 METs
 • การปั่นจักรยาน: 4.0 - 16.0 METs (ขึ้นอยู่กับความเร็วและแรงต้านของการปั่น)

 

วิธีคำนวณMET จากการเดิน 6 นาที - โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ควรปรับระดับและปริมาณกิจกรรมตามความสามารถและความพร้อมของร่างกายของผู้ป่วย และควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูหัวใจเพื่อข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในแต่ละกรณี

 ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

สถานที่

อาคาร B ชั้น 2

เวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 -17.00

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 1302

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์