Header

Platinum Card

**นอกจากนี้จะได้รับการอัพเกรดห้องพักผู้ป่วยใน 1 ระดับทุกครั้งที่แอดมิท (กรณีมีห้องว่าง) ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่มีชื่อระบุบนบัตรสมาชิกเท่านั้น

มูลค่า รวมกว่า 40,500 บาท

สิทธิพิเศษ
 • แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Platinum  ชายหรือหญิง (สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้)
 • ส่วนลดค่าห้องผู้ป่วยใน 30% (ไม่รวมค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล)
 • ส่วนลดค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 10% (ไม่รวมค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล)
 • ส่วนลดค่ายา 10% ***ยกเว้นวัคซีนเหมาจ่ายและยาพิเศษ***
 • ส่วนลดค่าห้องปฏิบัติการ Lab 10% (ยกเว้น Lab พิเศษ)
 • ส่วนลดค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน 10%
 • อัพเกรดห้องพักผู้ป่วยใน 1 ระดับ ทุกครั้งที่แอดมิท (กรณีมีห้องว่าง)
 • ของกำนัลตามบัตร = แก้วอุ่น
 • บัตรกำนัลห้องพัก Standard 1 คืน พักที่ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้)
 • บัตรส่วนลดค่าวัคซีนมูลค่า 200 บาท จำนวน 1 ใบ (สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้)
 • บัตรพบแพทย์ มูลค่า 400 บาท จำนวน 1 ใบ ลูกค้าชำระค่าบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม (สามารถมอบให้ผู้อื่นได้)
 • ฟรีค่ารถพยาบาล 1 ครั้ง (รัศมี 50 กม. จาก รพ. ตาม Google maps)
 • ส่วนลดจาก Black Canyon 10% เมื่อชำระด้วยเงินสด (เฉพาะสาขา รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น)
 • ส่วนลดจาก Black Canyon 5% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ E-Wallet (เฉพาะสาขา รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น)
 • ส่วนลดโรงแรมในเครือ Ascott 17 แห่ง 20% ใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง (สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้) >>คลิกรายชื่อโรงแรมและรายละเอียด
 • สิทธิ์ส่วนลดมูลค่า 500 บาท จำนวน 2 ใบ สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ (ไม่รวมค่าแพทย์)


• บัตรนี้มีอายุการใช้งาน 1 ปี หลังจากที่เปิดใช้งาน (สามารถตรวจสอบวันหมดอายุได้ที่จุดลงทะเบียน หรือ โทร. 02 080 5999 กด 0)


>> ซื้อออนไลน์ คลิก <<

รายการตรวจ Examination List (ชาย)

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count)
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (Hb A1c)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • การตรวจหาอัตราการกรองของไต (eGFR)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline phosphatase)
 • ตรวจหากรดยูริก (Uric Acid)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine analysis)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T4)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
 • ตรวจหาระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium)
 • การตรวจระดับวิตามินดีรวมในเลือด (25-OH-Vitamin D3/D2)
 • ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ (CEA)
 • ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ (AFP)
 • ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 • การตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (Stool occult blood)
 • ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound whole abdomen)
 • ตรวจเฉพาะทางโดยจักษุแพทย์ (Examination by eye specialist (Ophthalmologist))
 • วัดระดับการมองเห็น (Visual acuity)
 • วัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto-refractometer (Computerized visual test))
 • วัดความดันตา เพื่อดูความเสี่ยงของโรคต้อหิน(Ocular tonometry (Eye pressure check))
 • ตรวจภาวะตาเข (Strabismus/Squint examination)
 • ตรวจตาอย่างละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์สำหรับตา เพื่อดูส่วนของเปลือกตา กระจกตา ม่านตา และเลนส์ พร้อมประเมินภาวะต้อกระจก หรือภาวะผิดปกติอื่น ๆ (Detailed eye examination under slit lamp by eye specialist)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกแบบดิจิทัล (Digital chest X-Ray)
 • ตรวจปริมาณวิตามินเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงโรคสมองเสื่อม(B12) (Vitamin B12 level)
 • ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก แบบ 2 ส่วน(Bone mineral density, BMD)
 • พบแพทย์กระดูกและข้อ (Examination by orthopedics specialist)
 • ตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและหลัง (Back - Leg Dynamometer test)
 • ตรวจการทรงตัว, ความเสี่ยงการล้ม (Physical examination (TUGT))
 • ความทนทานของร่างกาย (Physical examination (6MWT))
 • ตรวจภาวะสมองเสื่อม (ประเมินโดยนักกิจกรรมบำบัด) (Montreal Cognitive Assessment)
 • โปรแกรมกายภาพบำบัดลดปวดกล้ามเนื้อ (Shock Wave)
 • โปรแกรมกายภาพบำบัดลดปวดกล้ามเนื้อ (Laser Therapy)
 • โปรแกรมกายภาพบำบัดลดปวดกล้ามเนื้อ (Stretching)
 • โปรแกรมกายภาพบำบัดลดปวดกล้ามเนื้อ (Hot pack)
 • ตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ (Hand Grip test)
 • ตรวจความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ (Sit and reach test)
 • คูปองอาหาร (Food coupons)
 • รายงานผลตรวจสุขภาพ (Check up report)

 

รายการตรวจ Examination List (หญิง)

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count)
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (Hb A1c)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • การตรวจหาอัตราการกรองของไต (eGFR)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline phosphatase)
 • ตรวจหากรดยูริก (Uric Acid)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine analysis)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T4)
 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
 • ตรวจหาระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium)
 • การตรวจระดับวิตามินดีรวมในเลือด (25-OH-Vitamin D3/D2)
 • ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ (CEA)
 • ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ (AFP)
 • ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 • การตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (Stool occult blood)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep pap test)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV สาเหตุการเกิดมะเร็งปากมดลูก (Co-test Cobas HPV DNA + Thin Prep Cytology)
 • พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช (Physical examination by OB - Gyn)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการทำแมมโมแกรม (Mammogram breast)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการทำอัลตราซาวด์ (Ultrasound breast)
 • ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound whole abdomen)
 • ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound whole abdomen)
 • ตรวจเฉพาะทางโดยจักษุแพทย์ (Examination by eye specialist (Ophthalmologist))
 • วัดระดับการมองเห็น (Visual acuity)
 • วัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto-refractometer (Computerized visual test))
 • วัดความดันตา เพื่อดูความเสี่ยงของโรคต้อหิน(Ocular tonometry (Eye pressure check))
 • ตรวจภาวะตาเข (Strabismus/Squint examination)
 • ตรวจตาอย่างละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์สำหรับตา เพื่อดูส่วนของเปลือกตา กระจกตา ม่านตา และเลนส์ พร้อมประเมินภาวะต้อกระจก หรือภาวะผิดปกติอื่น ๆ (Detailed eye examination under slit lamp by eye specialist)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกแบบดิจิทัล (Digital chest X-Ray)
 • ตรวจปริมาณวิตามินเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงโรคสมองเสื่อม(B12) (Vitamin B12 level)
 • ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก แบบ 2 ส่วน(Bone mineral density, BMD)
 • พบแพทย์กระดูกและข้อ (Examination by orthopedics specialist)
 • ตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและหลัง (Back - Leg Dynamometer test)
 • ตรวจการทรงตัว, ความเสี่ยงการล้ม (Physical examination (TUGT))
 • ความทนทานของร่างกาย (Physical examination (GMWT))
 • ตรวจภาวะสมองเสื่อม (ประเมินโดยนักกิจกรรมบำบัด) (Montreal Cognitive Assessment)
 • โปรแกรมกายภาพบำบัดลดปวดกล้ามเนื้อ (Shock Wave)
 • โปรแกรมกายภาพบำบัดลดปวดกล้ามเนื้อ (Laser Therapy)
 • โปรแกรมกายภาพบำบัดลดปวดกล้ามเนื้อ (Stretching)
 • โปรแกรมกายภาพบำบัดลดปวดกล้ามเนื้อ (Hot pack)
 • ตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ (Hand Grip test)
 • ตรวจความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ (Sit and reach test)
 • คูปองอาหาร (Food coupons)
 • รายงานผลตรวจสุขภาพ (Check up report)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

Gold Card

อายุการใช้งาน 1 ปี

ราคา 7,500.-

Standard Card

อายุการใช้งาน 1 ปี

ราคา 3,000.-

Junior Smart Card

อายุการใช้งาน 1 ปี

ราคา 3,000 .-