Header

นพ.พงศ์ธร สุโฆสิต โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นพ.พงศ์ธร สุโฆสิต

เลขที่ใบอนุญาต: ว.17487

ศูนย์การแพทย์

แผนกศัลยกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ทุกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ศัลยแพทย์

ปริญญาบัตร

  • Lyceum northwestern niversity ประเทศฟิลิปปินส์

วุฒิบัตร

  • สาขากุมารศัลยศาสตร์

  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

  • สาขาศัลยศาสตร์

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกศัลยกรรม

แผนกศัลยกรรม

นพ.จักรี ธัญยนพพร

ศัลยศาสตร์หลอดเลือดสมอง และไขสันหลัง

แผนกศัลยกรรม

ผศ.นพ.ศิระ เลาหทัย

ศัลยเเพทย์ทรวงอกเฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องในช่องทรวงอก