Header

พญ.สมัชญา จิตรอุปถัมภ์

ศูนย์การรักษา

แผนกตา หู คอ จมูก

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ความชำนาญการ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

  • 2560 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ2)
  • 2566 วุฒิบัตรแพทยสภา สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

17:00 - 20:00สัปดาห์ที่ๅ2,4

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 02 080 5999

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกตา หู คอ จมูก

พญ.พรรักษ์ ศรีพล

จักษุแพทย์

แผนกตา หู คอ จมูก

พญ.วิรัลพัชร ศาสตร์ยังกุล

โรคจมูก และภูมิแพ้

แผนกตา หู คอ จมูก

พญ.วริยา งานทวี

จักษุวิทยา