Header

นพ.ธนภัทร พันธุ์สว่างวงศ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นพ.ธนภัทร พันธุ์สว่างวงศ์

เลขที่ใบอนุญาต: ว.49991

ศูนย์การแพทย์

แผนกศัลยกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

ศัลยแพทย์

ปริญญาบัตร

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลศาสตร์

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกศัลยกรรม

นพ.สุเมธ คำฮอม

ศัลยแพทย์

แผนกศัลยกรรม

แผนกศัลยกรรม

พญ.กิติยา จันทรวิถี​

ศัลยศาสตร์ทั่วไป​