Header

เปิดแผนกตา หู คอ จมูก พร้อมดูเเลรักษาอย่างครอบคลุม

04 เมษายน 2566

เปิดแผนกตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท
พร้อมด้วย แพทย์หญิงธัญญาวรรณ ประเสริฐกิจพันธุ์ 
และแพทย์หญิง ขนิษฐา ทวีทรัพย์
ร่วมเปิดแผนกตา หู คอ จมูก ที่มีความพร้อมดูเเลรักษาอย่างครอบคลุม เพราะเรา..เข้าใจลึกซึ้งถึงปัญหาเราจึงมุ่งมั่นดูแลโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางเเละทีมพยาบาลวิชาชีพ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ครบครัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม
โดยแผนกตา หู คอ จมูก เปิดให้บริการ บริเวณชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา
.
ให้คำปรึกษา และตรวจวินิจฉัยโรคทางด้านสายตาทุกชนิด ภายใต้การดูแลของจักษุแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง มีคลินิคแพทย์เฉพาะทาง ต้อหิน จอประสาทตา โรคตาเด็ก
การตรวจและการบริการ
ตรวจวัดระดับการมองเห็น
ตรวจวัดสายตาสั้น ยาว เอียง
ตรวจวัดลานสายตา(CTVF)
ตรวจวัดจอประสาทตา (OCT)
ตาบอดสี
วัดควมดันลูกตา
ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง
เครื่องสปาตา
.
รักษาโรคทางด้าน หู คอ จมูก ทั้งทางการให้ยา และการผ่าตัดอย่างครบวงจร
เสียการทรงตัว หายใจไม่คล่อง กลืนลำบาก นอนกรน หรือมีก้อนหรือเลือดออกผิดปกติ
ตรวจความผิดปกติการนอนหลับ นอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ Sleep Test 
ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางด้านหู คอ จมูก ผ่านกล้อง Telescope
ตรวจการได้ยินผ่านเครื่อง Audiogram

เปิดแผนกตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิเปิดแผนกตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิเปิดแผนกตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

01 ธันวาคม 2566

PRINC ดัน ‘พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ ขึ้นฮับรับต่างชาติ ทุ่ม 150 ล้าน ผุดศูนย์เฉพาะทาง “Heart-Brain-Bone” ตามแผน

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ถือเป็นรพ.ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว หลังสถานการณ์โควิด-19 ที่คาดธุรกิจรพ.จะชะลอลง แต่รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ยังมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง

01 ธันวาคม 2566

PRINC ดัน ‘พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ ขึ้นฮับรับต่างชาติ ทุ่ม 150 ล้าน ผุดศูนย์เฉพาะทาง “Heart-Brain-Bone” ตามแผน

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ถือเป็นรพ.ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว หลังสถานการณ์โควิด-19 ที่คาดธุรกิจรพ.จะชะลอลง แต่รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ยังมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง

04 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)

แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Transcranial Magnetic Stimulation (TMS): Clinical practice in Stroke rehabilitation

04 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)

แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Transcranial Magnetic Stimulation (TMS): Clinical practice in Stroke rehabilitation

01 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม World Stroke Day 2023

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day 2023

01 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม World Stroke Day 2023

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day 2023