Header

PRINC ลุยตลาดเมียนมา ร่วมทีมกรมเจรจาการค้าโรดโชว์ จับคู่ธุรกิจสุขภาพและความงามที่สหภาพเมียนมา

27 กุมภาพันธ์ 2566

 

PRINC ลุยตลาดเมียนมา ร่วมทีมกรมเจรจาการค้าโรดโชว์ จับคู่ธุรกิจสุขภาพและความงามที่สหภาพเมียนมา

11 ม.ค. 66 เมืองย่างกุ้ง เมียนมา – นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลการปฏิบัติงาน งานความเสี่ยง และงานบริหารคุณภาพ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด และผู้อำนวยการรพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โชติ นิสูง ผู้อำนวยการ รพ.พริ้นซ์ ลำพูน พร้อมคณะ นำทีมศูนย์ให้บริการลูกค้าต่างประเทศ (International Customer Services) โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมคณะผู้แทนการค้าธุรกิจสุขภาพและความงาม ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อร่วมเจรจาการค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2566 – 12 มกราคม 2566 ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยในงานมีการจัดทำ Business Matching กับผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงามของเมียนมา รวมถึงการจัดทำนัดหมายเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการค้าและการลงทุน และสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายและหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน

สำหรับศูนย์ให้บริการผู้ป่วยต่างประเทศ (International Customer Services) เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำผู้รับบริการชาวต่างชาติ ฯลฯ เกี่ยวกับแผนการรักษา การเดินทาง ค่าใช้จ่าย ภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ตั้งแต่การคัดกรอง วินิจฉัยโรคที่แม่นยำ เพื่อการรักษาที่ตรงจุด ตลอดจนการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประโยชน์ในการรักษาสูงสุด และยังมีการติดตามอาการเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ https://inter.princhealth.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

01 ธันวาคม 2566

PRINC ดัน ‘พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ ขึ้นฮับรับต่างชาติ ทุ่ม 150 ล้าน ผุดศูนย์เฉพาะทาง “Heart-Brain-Bone” ตามแผน

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ถือเป็นรพ.ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว หลังสถานการณ์โควิด-19 ที่คาดธุรกิจรพ.จะชะลอลง แต่รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ยังมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง

01 ธันวาคม 2566

PRINC ดัน ‘พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ ขึ้นฮับรับต่างชาติ ทุ่ม 150 ล้าน ผุดศูนย์เฉพาะทาง “Heart-Brain-Bone” ตามแผน

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ถือเป็นรพ.ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว หลังสถานการณ์โควิด-19 ที่คาดธุรกิจรพ.จะชะลอลง แต่รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ยังมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง

04 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)

แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Transcranial Magnetic Stimulation (TMS): Clinical practice in Stroke rehabilitation

04 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)

แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Transcranial Magnetic Stimulation (TMS): Clinical practice in Stroke rehabilitation

01 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม World Stroke Day 2023

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day 2023

01 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม World Stroke Day 2023

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day 2023