Header

5 วิธีดูแลจิตใจ เด็กและเยาวชน เมื่อผ่านเหตุการณ์ความรุนแรง

25 กุมภาพันธ์ 2566

5 วิธีดูแลจิตใจ เด็กและเยาวชน เมื่อผ่านเหตุการณ์ความรุนแรง

เหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็กและเยาวชนมากกว่าที่ผู้ใหญ่อย่างเราคิด เนื่องจากว่าเด็กยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรง ไม่รู้ว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เหล่านั้นได้ และไม่รู้วิธีรับมือกับสถานการณ์ยากลำบากเหล่านั้น เหมือนกับผู้ใหญ่

เหตุการณ์ความรุนแรง มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนอย่างไรบ้าง ?

 

  • ปัญหาสุขภาพจิต: ซึมเศร้า วิตกกังวล ตกใจง่าย ฝันร้าย

 

  • ปัญหาพัฒนาการ: พัฒนาการหยุดชะงัก ปัสสาวะรดที่นอน

 

  • ปัญหาการเรียน: สมาธิแย่ลง ผลการเรียนแย่ลง และอาจมีปัญหาหนีเรียน

 

  • ปัญหาพฤติกรรม: เด็กอาจมีพฤติกรรมเซื่องซึม เก็บตัว หรือก้าวร้าว

 

ผู้ปกครอง สามารถดูแลจิตใจเด็กและเยาวชนได้อย่างไรบ้าง ?

  1. ให้เด็กได้เล่าหรือพูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ถ้าเด็กต้องการ โดยอย่าบังคับ
  2. ให้เด็กได้อยู่ใกล้ชิดผู้ปกครอง ครู หรือผู้ใหญ่ที่ไว้เนื้อเชื่อใจ เพื่อให้เด็กรู้สึกปลอดภัย
  3. ให้เด็กลดการดูสื่อที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เพิ่งเกิดขึ้น
  4. เมื่อเด็กพร้อม กระตุ้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบบางอย่างที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมสถานการณ์ได้บ้าง
  5. หากเด็กมีความผิดปกติทางความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรม ควรพาเข้าพบจิตแพทย์ หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323

อ้างอิง : กรมสุขภาพจิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

23 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ จัดโครงการ โรงเรียนของเราน่าอยู่ กับกิจกรรม Back to School เติมความสุขให้น้อง ๆ

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ จัดโครงการ “โรงเรียนของเราน่าอยู่ กับกิจกรรม Back to School” เติมความสุขให้น้อง ๆ

23 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ จัดโครงการ โรงเรียนของเราน่าอยู่ กับกิจกรรม Back to School เติมความสุขให้น้อง ๆ

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ จัดโครงการ “โรงเรียนของเราน่าอยู่ กับกิจกรรม Back to School” เติมความสุขให้น้อง ๆ

23 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เที่ยวบิน SQ321 สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เที่ยวบิน SQ321 สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

23 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เที่ยวบิน SQ321 สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เที่ยวบิน SQ321 สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

14 พฤษภาคม 2567

ประมวลภาพออกหน่วย กิจกรรมงานกีฬาสีสถาบันวอร์ริค Warwick Sport Day

ประมวลภาพออกหน่วย กิจกรรมงานกีฬาสีสถาบันวอร์ริค "Warwick Sport Day" ที่ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิได้มีส่วนร่วมในการตั้งจุดปฐมพยาบาล พร้อมรถ Ambulance สแตนด์บาย

14 พฤษภาคม 2567

ประมวลภาพออกหน่วย กิจกรรมงานกีฬาสีสถาบันวอร์ริค Warwick Sport Day

ประมวลภาพออกหน่วย กิจกรรมงานกีฬาสีสถาบันวอร์ริค "Warwick Sport Day" ที่ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิได้มีส่วนร่วมในการตั้งจุดปฐมพยาบาล พร้อมรถ Ambulance สแตนด์บาย

14 พฤษภาคม 2567

ออกบูธประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมตัวแทนบริษัทไทยประกันชีวิต

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติออกบูธประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมตัวแทนบริษัทไทยประกันชีวิต ณ อาคารไทยประกันชีวิต สาขาบางนา

14 พฤษภาคม 2567

ออกบูธประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมตัวแทนบริษัทไทยประกันชีวิต

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติออกบูธประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมตัวแทนบริษัทไทยประกันชีวิต ณ อาคารไทยประกันชีวิต สาขาบางนา