Header

PRINC มุ่งมั่น พัฒนา ไม่หยุดยั้ง ยึดมั่นมาตรฐานหลักจริยธรรม EPiHC โดยได้รับเป็นแห่งที่ 2 ของประเทศไทย

06 ธันวาคม 2566

PRINC มุ่งมั่น พัฒนา ไม่หยุดยั้ง ยึดมั่นมาตรฐานหลักจริยธรรม EPiHC | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

PRINC มุ่งมั่น พัฒนา ไม่หยุดยั้ง ยึดมั่นมาตรฐานหลักจริยธรรม EPiHC  โดยได้รับเป็นแห่งที่ 2 ของประเทศไทย

 

EPiHC มาตรฐานคุณภาพระดับสูง

ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มธนาคารโลกและ IFC พัฒนาหลักจริยธรรมของผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย มุ่งยกระดับระบบมาตรฐานเกื้อหนุนกันทางสาธารณสุข (HealthcareEcosystems) ในวงกว้าง โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ พร้อมทั้งคํานึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ไม่ปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมกระทําที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย

มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการยุติความยากจนขั้นรุนแรงภายในปี 2030 และสนับสนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ด้วยราคาที่เข้าถึงได้ มีคุณภาพ และได้รับประโยชน์สูงสุด

 

ยึดหลักจริยธรรม 10 ประการ

1.เคารพกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
2.สร้างคุณประโยชน์เชิงบวกให้กับสังคม
3.ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพระดับสูง
4.ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
5.คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6.เคารพสิทธิของผู้ป่วย
7.ปกป้องข้อมูลและใช้ข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ
8.ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ การคุกคามและการกลั่นแกล้ง
9.ดูแลความปลอดภัยและเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน
10.สนับสนุนหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมและหลีกเลี่ยงแนวปฏิบัติที่ก่ออันตราย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://princhealth.com/news/epihc

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถชน

รถชนกัน 3 คัน (รสบัส 2 คัน, รถปิคอัพ 1 คัน) บริเวณถนนมอเตอร์เวย์ สาย7 ขาออก มุ่งหน้าต่างระดับทับช้าง

16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถชน

รถชนกัน 3 คัน (รสบัส 2 คัน, รถปิคอัพ 1 คัน) บริเวณถนนมอเตอร์เวย์ สาย7 ขาออก มุ่งหน้าต่างระดับทับช้าง

14 กุมภาพันธ์ 2567

สุขสันต์วันวาเลนไทน์! ยกขบวนส่งความรักให้ใจฟู

นำขบวนโดย นพ.กรานต์ เจียรคุปต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเเพทย์ คุณสุดามาศ บุญวรรณ ผู้อำนวยการบริหาร

14 กุมภาพันธ์ 2567

สุขสันต์วันวาเลนไทน์! ยกขบวนส่งความรักให้ใจฟู

นำขบวนโดย นพ.กรานต์ เจียรคุปต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเเพทย์ คุณสุดามาศ บุญวรรณ ผู้อำนวยการบริหาร

09 กุมภาพันธ์ 2567

ประมวลภาพกิจกรรม มอบความสุขผ่านส้มมงคลต้อนรับตรุษจีน

ประมวลภาพกิจกรรม ส่งมอบความสุขผ่านส้มมงคล ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

09 กุมภาพันธ์ 2567

ประมวลภาพกิจกรรม มอบความสุขผ่านส้มมงคลต้อนรับตรุษจีน

ประมวลภาพกิจกรรม ส่งมอบความสุขผ่านส้มมงคล ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567