Header

PRINC ดัน ‘รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ คว้ามาตรฐานโลกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ HIMSS Stage 7 ตอกย้ำนโยบายมุ่งสู่ HealthTech

02 กุมภาพันธ์ 2567

PRINC ดัน ‘รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ คว้ามาตรฐานโลกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ HIMSS Stage 7 | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

PRINC ดัน ‘รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ คว้ามาตรฐานโลกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ HIMSS Stage 7 ตอกย้ำนโยบายมุ่งสู่ HealthTech 

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) กล่าวถึงความสำเร็จของ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล จนสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล HIMSS Analytics EMRAM Stage 7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จาก HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) ซึ่งเป็นองค์กรด้านการรับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยกำหนดระเบียบวิธีและขั้นตอนในเรื่องการนำระบบไอทีมาใช้ในโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ทาง HIMSS Analytics กำหนดไว้

“การให้บริการที่ได้คุณภาพและผ่านมาตรฐานนี้ เป็นสิ่งตอกย้ำว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับสากลทัดเทียมโรงพยาบาลชั้นแนวหน้าระดับโลก ทั้งในเรื่องเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คุณภาพการรักษาและเวลาที่รวดเร็ว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล และการสร้างระบบนิเวศด้านเฮลท์แคร์ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพ ที่เน้นกระจายไปยังเมืองรองและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ที่มุ่งสู่ HealthTech Company เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้ทัดเทียมกับโรงพยาบาลในระดับสากลที่มุ่งให้ความสำคัญนอกเหนือจากการให้บริการทางการแพทย์แล้วยังต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการอย่างสูงสุด” นพ.กฤตวิทย์ กล่าว

ขณะที่นายพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO) บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด กล่าวว่า เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวนำ ข้อมูลของผู้รับบริการล้วนเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะต้องบริหารจัดการอย่างปลอดภัยสูงสุด และนำไปสู่การช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัยและการรักษาอย่างทันท่วงที และเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าที่มารับบริการ

“ที่ผ่านมา เราเป็นเครือรพ. แห่งแรกในไทยที่มีการบริหารจัดการข้อมูลโรงพยาบาลบนระบบคลาวน์ ซึ่งอยู่บนมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จนคว้ามาตรฐานระดับโลกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลในครั้งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ผ่านการรับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ขั้นที่ 7 (HIMSS Analytic Stage 7) มาแล้ว ซึ่งครั้งนั้นเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ถือเป็นโรงพยาบาลแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ ทำให้ผู้เข้ารับบริการไม่ว่าจะเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลใดในเครือ PRINC จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการมาตรฐานสารสนเทศเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนระดับโลก” นายพวัสส์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับมาตรฐาน HIMMS Stage 7 ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล HIMSS Analytics EMRAM Stage 7 จาก HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) ซึ่งเป็นองค์กรด้านการรับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล และเมื่อปลายปี 2566 ที่ผ่านมา รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เพิ่งผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการยอมรับ ทั้งนี้โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ มีบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า 200 ชีวิต รวมถึงมีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและคลินิกเฉพาะทางกว่า 20 สาขา ที่ให้บริการโรคยากซับซ้อน ได้แก่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด, ผ่าตัดหัวใจ, การสวนหัวใจ (CAG), ศูนย์สมอง, มะเร็ง, กระดูกและข้อ ฯลฯ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐาน และคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะทั้งนโยบาย Zero Waste to Landfill เพื่อมุ่งสู่ NET ZERO ในปี 2049 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

23 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพ ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพ และบริการของโรงพยาบาล รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต

23 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพ ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพ และบริการของโรงพยาบาล รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต

23 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมอบรม ขายดีด้วย Tiktok + Ai เพิ่มโอกาสขายดีกว่าเดิมในธุรกิจคุณ

คัดข้อมูลเน้น ๆ มาเล่าสู่กันฟัง เพิ่มโอกาสการขายดีกว่าเดิมในธุรกิจของคุณ ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการขายแบบไม่ขายที่ใช้ได้ทุกธุรกิจ

23 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมอบรม ขายดีด้วย Tiktok + Ai เพิ่มโอกาสขายดีกว่าเดิมในธุรกิจคุณ

คัดข้อมูลเน้น ๆ มาเล่าสู่กันฟัง เพิ่มโอกาสการขายดีกว่าเดิมในธุรกิจของคุณ ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการขายแบบไม่ขายที่ใช้ได้ทุกธุรกิจ

23 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติออกบูทประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมวิชาการตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติออกบูทประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมวิชาการตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด

23 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติออกบูทประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมวิชาการตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติออกบูทประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมวิชาการตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด