Header

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าทั้ง 6 ตำบล ในโครงการ “สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า ปี3” เสริมสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมการแยกขยะของคนในชุมชน

30 สิงหาคม 2566

ขยะล่องหน-โรงพยาบาลพริ้นซ์-สุวรรณภูมิ

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรม “สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า ปี3” โดยโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ Care the Whale เป็นแกนนำในการลงพื้นที่ทั้ง 6 ตำบลในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า ได้แก่

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงคนอง
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระสอบ
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางน้ำผึ้ง
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะเจ้า
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยอ
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกอบัว

วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการแยกขยะ โดยเฉพาะขยะติดเชื้อในชีวิตประจำวัน รวมถึงการบริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานให้กับคนในชุมชน โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 365 คน และมีผู้นำขยะรีไซเคิลที่ล้างสะอาดมาแลกสุขภาพถึง 150 กิโลกรัม ซึ่งขยะทั้งหมดได้รับการส่งต่อให้กับทางวัดจากแดงได้นำไปใช้ผลิตเป็นสิ่งของต่างๆ เช่น เก้าอี้ ฝาหอพระไตรปิฎก เพื่อใช้งานต่อไป

ขยะล่องหน-โรงพยาบาลพริ้นซ์-สุวรรณภูมิ

ขยะล่องหน-โรงพยาบาลพริ้นซ์-สุวรรณภูมิ

ขยะล่องหน-โรงพยาบาลพริ้นซ์-สุวรรณภูมิ

ขยะล่องหน-โรงพยาบาลพริ้นซ์-สุวรรณภูมิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

12 เมษายน 2567

ประมวลภาพบรรยากาศงาน Annual Meeting Quality Hub Network & MAO Network ครั้งที่ 1/2567

โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทางการแพทย์ ตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติทางการแพทย์ และการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

12 เมษายน 2567

ประมวลภาพบรรยากาศงาน Annual Meeting Quality Hub Network & MAO Network ครั้งที่ 1/2567

โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทางการแพทย์ ตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติทางการแพทย์ และการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

12 เมษายน 2567

ประมวลภาพกิจกรรม ส่งต่อความสุขในเทศกาลสงกรานต์ ให้แก่ผู้ป่วย และญาติ

ขอร่วมส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้แก่ผู้ป่วย และญาติ ให้ได้รับอานิสงส์จากการสรงน้ำพระ นำโดย นพ.สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

12 เมษายน 2567

ประมวลภาพกิจกรรม ส่งต่อความสุขในเทศกาลสงกรานต์ ให้แก่ผู้ป่วย และญาติ

ขอร่วมส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้แก่ผู้ป่วย และญาติ ให้ได้รับอานิสงส์จากการสรงน้ำพระ นำโดย นพ.สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

12 เมษายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้มีการจัดพิธีตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความสิริมงคลรับปีใหม่

จัดพิธีตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความสิริมงคลรับปีใหม่จะได้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ ตลอดทั้งปี รวมถึงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

12 เมษายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้มีการจัดพิธีตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความสิริมงคลรับปีใหม่

จัดพิธีตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความสิริมงคลรับปีใหม่จะได้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ ตลอดทั้งปี รวมถึงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

02 เมษายน 2567

PRINC เดินหน้าโครงการ ‘Teens Next Gen 2024’ มุ่งส่งเสริมศักยภาพเยาวชน สู่การเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

1 เมษายน 2567 – บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เดินหน้าโครงการ ‘Teens Next Gen 2024’

02 เมษายน 2567

PRINC เดินหน้าโครงการ ‘Teens Next Gen 2024’ มุ่งส่งเสริมศักยภาพเยาวชน สู่การเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

1 เมษายน 2567 – บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เดินหน้าโครงการ ‘Teens Next Gen 2024’