Header

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมงานประกาศรางวัล “คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 20”

31 พฤษภาคม 2567

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมงานประกาศรางวัล “คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 20” | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

28 พฤษภาคม 2567 - นายแพทย์ กรานต์ เจียรคุปต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคุณฐิติรัตน์ ศุภรัตนอังกูร หัวหน้าแผนกพยาบาลวิชาการ และ สารสนเทศทางการพยาบาล โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC เข้าร่วมงานประกาศรางวัล “คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 20” เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและยกย่องในความสามารถที่น่าประทับใจของวงการบันเทิงไทย ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม 

งานประกาศรางวัล “คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 20” มีเป้าหมายในการยกย่องและให้เกียรติแก่ผลงานที่โดดเด่นในสาขาต่าง ๆ ของวงการบันเทิง และในปีนี้มีการแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ ประเภทเพลงไทยสากล ที่มีสาขายอดเยี่ยมทั้งหมด 6 สาขา, ประเภทภาพยนตร์ ที่มีสาขายอดเยี่ยมทั้งหมด 7 สาขา, และประเภทละคร - ซีรีส์ไทย ที่มีสาขายอดเยี่ยมทั้งหมด 8 สาขา โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้คัดสรร จากผลงานของคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในหลากหลายสาขา 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ขอแสดงความยินดีแก่นักบันเทิงทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอย่างยิ่ง ที่แสดงถึงผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับจากประชาชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการบันเทิงไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

18 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพ และบริการของโรงพยาบาล รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต

18 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพ และบริการของโรงพยาบาล รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต

17 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธเเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ แก่พนักงานบริษัท บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ สาขาบางปะกง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธเเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ แก่พนักงานบริษัท บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ สาขาบางปะกง

17 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธเเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ แก่พนักงานบริษัท บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ สาขาบางปะกง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธเเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ แก่พนักงานบริษัท บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ สาขาบางปะกง

16 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

16 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

16 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับโรค NCDs แก่พนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขา บ้านโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา)

ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรค NCDs โรคที่เกิดจากพฤติกรรม โดย พว. จริยา บูชากุล หัวหน้าแผนกผู้ป่วยวิกฤต แก่พนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขา บ้านโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา)

16 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับโรค NCDs แก่พนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขา บ้านโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา)

ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรค NCDs โรคที่เกิดจากพฤติกรรม โดย พว. จริยา บูชากุล หัวหน้าแผนกผู้ป่วยวิกฤต แก่พนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขา บ้านโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา)