Header

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาล Asia Royal Hospital และบริษัท Roche Diagnostics

29 มกราคม 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม ทางโรงพยาบาล Asia Royal Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังของพม่า ร่วมกับบริษัท Roche Diagnostics ประจำประเทศไทยและพม่า ได้เข้าเยี่ยมชมระบบการทำงานของเครื่องมือทำการทดสอบวินิจฉัย ณ จุดที่ทำการดูแลผู้ป่วย หรือ Point-of-care testing (POCT) ของโรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ

ในปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้มีการใช้เครื่องมือการทดสอบวินิจฉัยแบบ POCT จำนวนกว่า 16 จุด กระจายการให้บริการทั่วโรงพยาบาล โดยให้บริการมาแล้วกว่า 3 ปี และที่ผ่านมา ระบบการตรวจแบบ POCT ได้ช่วยให้การปฏิบัติงานของทางโรงพยาบาลเป็นไปได้ความสะดวกรวดเร็วและราบรื่นขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ ลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในการรายงานผล สามารถบริหารการใช้ทรัพยากรทางห้องปฏิบัติการได้ดียิ่งขึ้น สามารถรายงานผลการตรวจได้อย่างทันท่วงที รวมถึงปิดโอกาสข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากทักษะของผู้ใช้งาน

โรงพยาบาลพริ้นซ์สุรรณภูมิ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเรือธงในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติในการรับรองผู้บริหารจากทางโรงพยาบาลเอเชีย รอยัล จากประเทศเมียนมา และเป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการปฏิบัติงานด้วยระบบ POCT ซึ่งให้บริการโดยบริษัทโรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) ซึ่งกลุ่มคนไข้และสถานพยาบาลในเมียนมา ยังคงเป็นหมุดหมายสำคัญต่อการขยายตลาดสู่ระดับนานาชาติ ตลอดปี 2567 นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

13 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้จัดกิจกรรมบูทประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

ได้จัดกิจกรรมบูทประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

13 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้จัดกิจกรรมบูทประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

ได้จัดกิจกรรมบูทประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

11 มิถุนายน 2567

รวบรวมภาพบรรยากาศเทศกาล Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

รวบรวมภาพบรรยากาศเทศกาล Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ภายใต้ธีม “เพราะสุขภาพที่ดี ไม่จำกัดเพศ”

11 มิถุนายน 2567

รวบรวมภาพบรรยากาศเทศกาล Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

รวบรวมภาพบรรยากาศเทศกาล Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ภายใต้ธีม “เพราะสุขภาพที่ดี ไม่จำกัดเพศ”

06 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติเปิดบ้านต้อนรับทีมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ทีมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลพร้อมรับข้อมูลศักยภาพด้านการรักษา และการบริการของโรงพยาบาล รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแนะนำลูกค้าในอนาคต

06 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติเปิดบ้านต้อนรับทีมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ทีมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลพร้อมรับข้อมูลศักยภาพด้านการรักษา และการบริการของโรงพยาบาล รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแนะนำลูกค้าในอนาคต

06 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต ในงานประชุมตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต ในงานประชุมตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด (สำนักงานคุณภาสกร มงคลนิมิตร)

06 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต ในงานประชุมตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต ในงานประชุมตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด (สำนักงานคุณภาสกร มงคลนิมิตร)