Header

PRINC เดินหน้าโครงการ ‘Teens Next Gen 2024’ มุ่งส่งเสริมศักยภาพเยาวชน สู่การเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

02 เมษายน 2567

PRINC เดินหน้าโครงการ ‘Teens Next Gen 2024’ มุ่งส่งเสริมศักยภาพเยาวชน สู่การเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

1 เมษายน 2567 – บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เดินหน้าโครงการ ‘Teens Next Gen 2024’ เพื่อสนับสนุนเยาวชนวัย 12-23 ปี ร่วมค้นหาตัวตน พร้อมวางแผนอนาคต และมุ่งสร้างระบบนิเวศน์ทางสุขภาพที่ยั่งยืน

นายพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์ กรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ ‘Teens Next Gen 2024’ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาล ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้เชื่อมโยงกับชุมชนและสังคม ตามปณิธานขององค์กรที่มุ่งสร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ เพื่อร่วมดูแลคน ชุมชนและสังคม นำไปสู่การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริม และการทําให้ระบบนิเวศน์ทางสุขภาพ (Healthcare Ecosystem) เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย

“PRINC มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นไม่เพียงด้านสุขภาพ แต่ยังใส่ใจดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้น โครงการ ‘Teens Next Gen 2024’ จึงสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นขององค์กรในการเป็นโรงพยาบาลเพื่อสังคม ด้วยการสนับสนุนเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้พวกเขาค้นหาตัวตน พัฒนาทักษะ และวางแผนอนาคตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมเติบโตอย่างมีศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน” นายพวัสส์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับโครงการ ‘Teens Next Gen 2024’ จัดขึ้นที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครเยาวชนตั้งแต่วันที่ 6-20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา และมีน้อง ๆ เยาวชนสนใจเข้าร่วมมากกว่า 100 คน ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์และสุขภาพ พร้อมทั้งได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ร่วมกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกฝนทักษะ และวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางอาชีพ หรือการศึกษาต่อในอนาคต

ทั้งนี้บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ร่วมกับรพ.ในเครือ พร้อมพันธมิตรภาครัฐและเอกชนชั้นนำในแต่ละพื้นที่ อาทิ UN Global Compact Network Thailand, บริษัท โมดิช ฟู้ด ดีไซน์ จำกัด, บริษัท เมดฟ็อกซ์ จำกัด, บริษัท โวโนซิส จำกัด (Huawei Cloud), บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แทนเจอรีน จำกัด และ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม ‘Teens Next Gen’ ขึ้นในจังหวัดที่โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ตั้งอยู่ จนมาถึง รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เป็นแห่งสุดท้าย ที่จะเป็นปฐมบทเริ่มต้นของการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง นักเรียน นักศึกษา โรงพยาบาล บริษัทเอกชนชั้นนำ เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพไปพร้อมกัน ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 15 แห่ง เปิดดำเนินการแล้ว 14 แห่งใน 11 จังหวัด ซึ่งมีน้อง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมรวมเป็นจำนวนมากกว่า 500 คน สอดคล้องกับแผนการสร้างระบบนิเวศด้านเฮลท์แคร์ โดยมีเครือข่ายเยาวชนในแต่ละพื้นที่ร่วมขับเคลื่อน พร้อมเติมเต็มศักยภาพ และสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพและเฮลท์เทคในระดับประเทศต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

12 เมษายน 2567

ประมวลภาพบรรยากาศงาน Annual Meeting Quality Hub Network & MAO Network ครั้งที่ 1/2567

โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทางการแพทย์ ตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติทางการแพทย์ และการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

12 เมษายน 2567

ประมวลภาพบรรยากาศงาน Annual Meeting Quality Hub Network & MAO Network ครั้งที่ 1/2567

โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทางการแพทย์ ตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติทางการแพทย์ และการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

12 เมษายน 2567

ประมวลภาพกิจกรรม ส่งต่อความสุขในเทศกาลสงกรานต์ ให้แก่ผู้ป่วย และญาติ

ขอร่วมส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้แก่ผู้ป่วย และญาติ ให้ได้รับอานิสงส์จากการสรงน้ำพระ นำโดย นพ.สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

12 เมษายน 2567

ประมวลภาพกิจกรรม ส่งต่อความสุขในเทศกาลสงกรานต์ ให้แก่ผู้ป่วย และญาติ

ขอร่วมส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้แก่ผู้ป่วย และญาติ ให้ได้รับอานิสงส์จากการสรงน้ำพระ นำโดย นพ.สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

12 เมษายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้มีการจัดพิธีตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความสิริมงคลรับปีใหม่

จัดพิธีตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความสิริมงคลรับปีใหม่จะได้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ ตลอดทั้งปี รวมถึงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

12 เมษายน 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้มีการจัดพิธีตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความสิริมงคลรับปีใหม่

จัดพิธีตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความสิริมงคลรับปีใหม่จะได้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ ตลอดทั้งปี รวมถึงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

02 เมษายน 2567

PRINC เดินหน้าโครงการ ‘Teens Next Gen 2024’ มุ่งส่งเสริมศักยภาพเยาวชน สู่การเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

1 เมษายน 2567 – บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เดินหน้าโครงการ ‘Teens Next Gen 2024’

02 เมษายน 2567

PRINC เดินหน้าโครงการ ‘Teens Next Gen 2024’ มุ่งส่งเสริมศักยภาพเยาวชน สู่การเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

1 เมษายน 2567 – บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เดินหน้าโครงการ ‘Teens Next Gen 2024’