Header

PRINC เดินหน้าโครงการ ‘Teens Next Gen 2024’ มุ่งส่งเสริมศักยภาพเยาวชน สู่การเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

02 เมษายน 2567

PRINC เดินหน้าโครงการ ‘Teens Next Gen 2024’ มุ่งส่งเสริมศักยภาพเยาวชน สู่การเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

1 เมษายน 2567 – บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เดินหน้าโครงการ ‘Teens Next Gen 2024’ เพื่อสนับสนุนเยาวชนวัย 12-23 ปี ร่วมค้นหาตัวตน พร้อมวางแผนอนาคต และมุ่งสร้างระบบนิเวศน์ทางสุขภาพที่ยั่งยืน

นายพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์ กรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ ‘Teens Next Gen 2024’ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาล ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้เชื่อมโยงกับชุมชนและสังคม ตามปณิธานขององค์กรที่มุ่งสร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ เพื่อร่วมดูแลคน ชุมชนและสังคม นำไปสู่การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริม และการทําให้ระบบนิเวศน์ทางสุขภาพ (Healthcare Ecosystem) เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย

“PRINC มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นไม่เพียงด้านสุขภาพ แต่ยังใส่ใจดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้น โครงการ ‘Teens Next Gen 2024’ จึงสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นขององค์กรในการเป็นโรงพยาบาลเพื่อสังคม ด้วยการสนับสนุนเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้พวกเขาค้นหาตัวตน พัฒนาทักษะ และวางแผนอนาคตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมเติบโตอย่างมีศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน” นายพวัสส์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับโครงการ ‘Teens Next Gen 2024’ จัดขึ้นที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครเยาวชนตั้งแต่วันที่ 6-20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา และมีน้อง ๆ เยาวชนสนใจเข้าร่วมมากกว่า 100 คน ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์และสุขภาพ พร้อมทั้งได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ร่วมกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกฝนทักษะ และวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางอาชีพ หรือการศึกษาต่อในอนาคต

ทั้งนี้บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ร่วมกับรพ.ในเครือ พร้อมพันธมิตรภาครัฐและเอกชนชั้นนำในแต่ละพื้นที่ อาทิ UN Global Compact Network Thailand, บริษัท โมดิช ฟู้ด ดีไซน์ จำกัด, บริษัท เมดฟ็อกซ์ จำกัด, บริษัท โวโนซิส จำกัด (Huawei Cloud), บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แทนเจอรีน จำกัด และ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม ‘Teens Next Gen’ ขึ้นในจังหวัดที่โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ตั้งอยู่ จนมาถึง รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เป็นแห่งสุดท้าย ที่จะเป็นปฐมบทเริ่มต้นของการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง นักเรียน นักศึกษา โรงพยาบาล บริษัทเอกชนชั้นนำ เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพไปพร้อมกัน ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 15 แห่ง เปิดดำเนินการแล้ว 14 แห่งใน 11 จังหวัด ซึ่งมีน้อง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมรวมเป็นจำนวนมากกว่า 500 คน สอดคล้องกับแผนการสร้างระบบนิเวศด้านเฮลท์แคร์ โดยมีเครือข่ายเยาวชนในแต่ละพื้นที่ร่วมขับเคลื่อน พร้อมเติมเต็มศักยภาพ และสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพและเฮลท์เทคในระดับประเทศต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

18 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพ และบริการของโรงพยาบาล รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต

18 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพ และบริการของโรงพยาบาล รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต

17 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธเเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ แก่พนักงานบริษัท บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ สาขาบางปะกง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธเเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ แก่พนักงานบริษัท บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ สาขาบางปะกง

17 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธเเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ แก่พนักงานบริษัท บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ สาขาบางปะกง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธเเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ แก่พนักงานบริษัท บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ สาขาบางปะกง

16 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

16 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

16 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับโรค NCDs แก่พนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขา บ้านโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา)

ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรค NCDs โรคที่เกิดจากพฤติกรรม โดย พว. จริยา บูชากุล หัวหน้าแผนกผู้ป่วยวิกฤต แก่พนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขา บ้านโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา)

16 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับโรค NCDs แก่พนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขา บ้านโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา)

ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรค NCDs โรคที่เกิดจากพฤติกรรม โดย พว. จริยา บูชากุล หัวหน้าแผนกผู้ป่วยวิกฤต แก่พนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขา บ้านโพธิ์ (ฉะเชิงเทรา)