Header

เลือกฟันปลอมแบบไหน ให้เหมาะกับ ผู้สูงวัยที่สุด ?

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

เลือกฟันปลอมแบบไหน ให้เหมาะกับ ผู้สูงวัยที่สุด ? | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

เป็นธรรมชาติของผู้สูงวัยที่เมื่ออายุมากขึ้น สุขภาพช่องปากก็เริ่มอ่อนแอลง การสูญเสียฟันแท้ไปเพราะอายุที่มากขึ้น ย่อมส่งผลให้การบดเคี้ยวมีประสิทธิภาพลดลงตามไปด้วย เมื่อประสิทธิภาพในการรับประทานอาหารลดลง อาจทำให้เกิดการขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย รวมถึงหากสูญเสียฟันหน้าจะมีผลต่อการพูดและการออกเสียงได้ไม่ชัดเจน จนทำให้ขาดความมั่นใจ จึงจำเป็นต้องเข้ารับคำปรึกษาจากทันตแพทย์ด้วยการใส่ฟันปลอมเพื่อทดแทนฟันที่หายไป

 

 

ประเภทฟันปลอมที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

1. ฟันปลอมแบบถอดได้บางส่วน

เป็นฟันปลอมที่เหมาะกับคนไข้ที่ยังมีฟันจริงหลงเหลืออยู่ในช่องปาก จะสามารถทำฟันปลอมแบบถอดได้บางส่วนได้ โดยโครงฟันปลอมสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทตามความต้องการ ดังต่อไปนี้

 • ฟันปลอมฐานพลาสติก – ฟันปลอมประเภทนี้จะเหมาะสำหรับเป็นฟันปลอมชั่วคราว หรือผู้ป่วยที่มีฟันหายไปไม่มากนัก สำหรับฐานพลาสติกจะค่อนข้างมีความหนา ในการใช้งานช่วงแรกอาจเกิดความรำคาญบ้าง แต่เมื่อใช้งานไปสักพักก็จะเริ่มปรับตัวได้
 • ฟันปลอมฐานยืดหยุ่น – ฐานฟันปลอมประเภทนี้ทำจากพลาสติกอีกชนิดหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า แตกต่างกับฐานพลาสติกประเภทแรก เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้ฟันปลอมทดแทนฟันจริงเพียง 1-2 ซี่
 • ฟันปลอมฐานโลหะ – ฐานโลหะจะมีความแข็งแรงที่สุด ทนทาน ใช้เคี้ยวอาหารได้ดี ยังยึดเกาะฟันได้ดี สามารถใช้งานได้นาน ฐานโลหะจะมีความบางกว่าฐานพลาสติก ใช้ระยะเวลาการทำฟันปลอมฐานโลหะหลายครั้งมากกว่าฐานพลาสติก ซึ่งจะใช้เวลาในการทำอยู่ประมาณ 2-4 ครั้ง

หมายเหตุ ; ฟันปลอมฐานโพลิเมอร์ จะมีความยืดหยุ่น แข็งแรง มีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้โลหะ หรือไม่ต้องการให้เห็นสีโลหะ

 

ข้อดีฟันปลอมถอดได้

 • ฟันปลอมฐานพลาสติก มักใช้เป็นฟันปลอมชั่วคราวระหว่างรอรักษาต่อก่อนทำฟันปลอมถาวรในภายหลัง
 • มีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายไม่สูง
 • หากมีการถอนฟันเพิ่ม สามารถเติมฟันทดแทนในฟันปลอมชิ้นเดิมได้ มักใช้ในผู้ที่มีฟันที่เหลือไม่แข็งแรง หรือเป็นโรคปริทันต์อักเสบ

 

 

2. ฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งช่องปาก

คนไข้รายที่ฟันหายไป ทั้งขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง จำเป็นต้องทำฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งช่องปาก โดยมีลักษณะเป็นฟันปลอมฐานพลาสติก มีการเสริมโครงโลหะที่ฐานฟันปลอมเพื่อความแข็งแรง จะใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ 4 ครั้ง

 

 

3. ฟันปลอมแบบติดแน่น

ผู้ที่ไม่ต้องการถอดฟันปลอมเข้าออก มีความเป็นธรรมชาติเหมือนฟันจริง โดยฟันปลอมแบบติดแน่นจะมี 3 ประเภท ดังนี้

 • สะพานฟัน – เป็นการใส่ฟันด้วยการทำครอบฟันในฟันธรรมชาติที่อยู่ด้านหน้าและหลังช่องว่างที่ถูกถอนออกไปเพื่อใช้เป็นหลักยึด เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ไม่สามารถใส่รากฟันเทียมได้
 • รากฟันเทียม – เป็นวิธีการสมัยใหม่ในการแทนที่รากฟันจริง มีลักษณะการใช้งานเหมือนฟันจริง มีความเป็นธรรมชาติ
 • ครอบฟัน – เป็นการครอบฟันที่สูญเสียเนื้อฟันทั้งซี่เพื่อให้ฟันแข็งแรงขึ้น หรือ เพื่อการตกแต่งรูปร่างฟันให้สวยงาม

 

 

ใส่ฟันปลอมส่งผลดีต่อผู้สูงอายุอย่างไร

การใส่ฟันปลอมผู้สูงอายุ ส่งผลดีคือ ช่วยให้ผู้สูงอายุมีบุคลิกภาพที่ดีแล้ว ยังช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ฟันปลอมในการบดเคี้ยวอาหารได้ดีอีกด้วย

 

 

กรณีผู้สูงอายุไม่ใส่ฟันปลอมจะเกิดอะไรขึ้น

 • ฟันซี่ข้าง ๆ ล้ม – เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น หากว่าต้องสูญเสียฟันและไม่ใส่ฟันปลอม แรงบีบของฟันในการบดเคี้ยวอาหาร จะทำให้ฟันที่อยู่รอบข้างล้มเอียงแน่นอน เพราะไม่มีฟันไว้ประคองให้เกิดการเรียงตัวตามธรรมชาติ
 • พูดไม่ชัด – หากสูญเสียฟันไปโดยที่ไม่สวมใส่ฟันปลอม อาจส่งผลต่อฟันหน้าในการออกเสียง ทำให้ท่านพูดไม่ชัด ออกเสียงได้ยากกว่าตอนที่มีฟัน
 • น้ำลายไหล – หากผู้สูงอายุสูญเสียฟันโดยไม่ใส่ฟันปลอม จะส่งผลให้มุมปากตก และเกิดน้ำลายไหลข้างปากตลอดเวลาได้
 • เสียบุคลิกภาพ – การไม่ใส่ฟันปลอม ทำให้ต้องสูญเสียฟันหน้า ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่อบุคลิกภาพโดยตรง อาจทำให้คุณไม่กล้าพูดคุย หรือยิ้มต่อหน้าผู้อื่น

 

 

TDH Dental บริการทำฟันปลอม โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

การเลือกทำฟันปลอมผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐาน ท่านสามารถเลือกทำฟันปลอมแบบติดแน่นกับแบบถอดได้ ได้ที่ TDH Dental คลินิกทันตกรรมที่มีบริการทำฟันปลอมกับทันตแพทย์เฉพาะทาง ที่ TDH มีบริการทำฟันปลอมทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

 

บริการทำฟันปลอมแบบติดแน่น

เป็นฟันปลอมที่ติดแน่นอยู่ในช่องปากของเรา ไม่สามารถถอดออกมาได้ เป็นการรักษาประเภท การทำครอบฟัน สะพานฟัน หรือการทำครอบบนรากเทียม ในการทำความสะอาดฟันปลอมแบบติดแน่น ให้คิดว่าเป็นฟันธรรมชาติของเรา ให้เราใช้ไหมขัดฟัน แปรงฟันตามปกติ แล้วมาเช็คตามที่ทันตแพทย์นัด ฟันปลอมก็จะอยู่กับเราได้นานมากขึ้น

 

บริการทำฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

เป็นวิธีที่ใช้ใส่ฟันทดแทนตำแหน่งฟันที่หายไปหลายซี่ สามารถถอดออกมาได้ เหมาะกับการทดแทนฟันที่หายไปหนึ่ง หรือหลายซี่

 

บริการทำฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

ใช้ในกรณีไม่มีฟันเหลือเลยในแต่ละขากรรไกร เพื่อช่วยให้สามารถเคี้ยวอาหารได้และใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ หลังจากทานอาหารแล้วควรถอดฟันปลอมออกมาเพื่อทำความสะอาดทุกครั้ง ระยะเวลาในการทำฟันปลอมประมาณ 1 - 2 อาทิตย์ และมีอายุการใช้งาน 5 - 10 ปีขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาด้วย

 

หากท่านใดสนใจเข้ารับบริการทันตกรรมทุกชนิดกับ TDH @ PRINC สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 080 5999 เรายินดีต้อนรับทุกท่านเพื่อรักษา และดูแลสุขภาพช่องปากของท่านให้มีรอยยิ้มที่สวยงามตลอดไป

 

 ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

LOGO PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI_and_TDH

แผนกทันตกรรม

สถานที่

อาคาร B ชั้น 2

เวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์ 10.00 - 20.00 *กรุณานัดหมายล่วงหน้า

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 หรือ 082 954 9469

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

สุขภาพช่องปากกับผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรดูแลตัวเองอย่างไร ?

สุขภาพช่องปากมีความสำคัญที่สำคัญในการรักษาสุขภาพหัวใจอย่างเหมาะสม การดูแลอย่างถูกต้องของช่องปาก สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สุขภาพช่องปากกับผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรดูแลตัวเองอย่างไร ?

สุขภาพช่องปากมีความสำคัญที่สำคัญในการรักษาสุขภาพหัวใจอย่างเหมาะสม การดูแลอย่างถูกต้องของช่องปาก สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทำไงดี ลูกชอบดูดนิ้ว ชอบอมมือ ถ้าโตไปฟันจะเสีย หรือเปล่า

ทำไมลูกถึงชอบดูดนิ้ว ต้องบอกเลยว่าการดูดนิ้วสำหรับในวัยเด็กถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น แต่ถ้าหากเด็กติดดูดนิ้วไปจนอายุเกินกว่า 4 ปี อาจส่งผลให้ฟันยื่น เหยิน และการสบฟันที่ผิดปกติได้

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทำไงดี ลูกชอบดูดนิ้ว ชอบอมมือ ถ้าโตไปฟันจะเสีย หรือเปล่า

ทำไมลูกถึงชอบดูดนิ้ว ต้องบอกเลยว่าการดูดนิ้วสำหรับในวัยเด็กถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น แต่ถ้าหากเด็กติดดูดนิ้วไปจนอายุเกินกว่า 4 ปี อาจส่งผลให้ฟันยื่น เหยิน และการสบฟันที่ผิดปกติได้

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จะรู้ได้ยังไงว่าต้องแก้ปัญหาฟันด้วย การจัดฟัน หรือ การทำวีเนียร์

จะรู้ได้ยังไงว่าต้องแก้ปัญหาฟันด้วย การจัดฟัน หรือ การทำวีเนียร์ เพราะการดูแลฟันเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจ

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จะรู้ได้ยังไงว่าต้องแก้ปัญหาฟันด้วย การจัดฟัน หรือ การทำวีเนียร์

จะรู้ได้ยังไงว่าต้องแก้ปัญหาฟันด้วย การจัดฟัน หรือ การทำวีเนียร์ เพราะการดูแลฟันเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจ

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม