Header

เลือกฟันปลอมแบบไหน ให้เหมาะกับ ผู้สูงวัยที่สุด ?

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

เลือกฟันปลอมแบบไหน ให้เหมาะกับ ผู้สูงวัยที่สุด ? | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

เป็นธรรมชาติของผู้สูงวัยที่เมื่ออายุมากขึ้น สุขภาพช่องปากก็เริ่มอ่อนแอลง การสูญเสียฟันแท้ไปเพราะอายุที่มากขึ้น ย่อมส่งผลให้การบดเคี้ยวมีประสิทธิภาพลดลงตามไปด้วย เมื่อประสิทธิภาพในการรับประทานอาหารลดลง อาจทำให้เกิดการขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย รวมถึงหากสูญเสียฟันหน้าจะมีผลต่อการพูดและการออกเสียงได้ไม่ชัดเจน จนทำให้ขาดความมั่นใจ จึงจำเป็นต้องเข้ารับคำปรึกษาจากทันตแพทย์ด้วยการใส่ฟันปลอมเพื่อทดแทนฟันที่หายไป

 

 

ประเภทฟันปลอมที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

1. ฟันปลอมแบบถอดได้บางส่วน

เป็นฟันปลอมที่เหมาะกับคนไข้ที่ยังมีฟันจริงหลงเหลืออยู่ในช่องปาก จะสามารถทำฟันปลอมแบบถอดได้บางส่วนได้ โดยโครงฟันปลอมสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทตามความต้องการ ดังต่อไปนี้

 • ฟันปลอมฐานพลาสติก – ฟันปลอมประเภทนี้จะเหมาะสำหรับเป็นฟันปลอมชั่วคราว หรือผู้ป่วยที่มีฟันหายไปไม่มากนัก สำหรับฐานพลาสติกจะค่อนข้างมีความหนา ในการใช้งานช่วงแรกอาจเกิดความรำคาญบ้าง แต่เมื่อใช้งานไปสักพักก็จะเริ่มปรับตัวได้
 • ฟันปลอมฐานยืดหยุ่น – ฐานฟันปลอมประเภทนี้ทำจากพลาสติกอีกชนิดหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า แตกต่างกับฐานพลาสติกประเภทแรก เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้ฟันปลอมทดแทนฟันจริงเพียง 1-2 ซี่
 • ฟันปลอมฐานโลหะ – ฐานโลหะจะมีความแข็งแรงที่สุด ทนทาน ใช้เคี้ยวอาหารได้ดี ยังยึดเกาะฟันได้ดี สามารถใช้งานได้นาน ฐานโลหะจะมีความบางกว่าฐานพลาสติก ใช้ระยะเวลาการทำฟันปลอมฐานโลหะหลายครั้งมากกว่าฐานพลาสติก ซึ่งจะใช้เวลาในการทำอยู่ประมาณ 2-4 ครั้ง

หมายเหตุ ; ฟันปลอมฐานโพลิเมอร์ จะมีความยืดหยุ่น แข็งแรง มีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้โลหะ หรือไม่ต้องการให้เห็นสีโลหะ

 

ข้อดีฟันปลอมถอดได้

 • ฟันปลอมฐานพลาสติก มักใช้เป็นฟันปลอมชั่วคราวระหว่างรอรักษาต่อก่อนทำฟันปลอมถาวรในภายหลัง
 • มีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายไม่สูง
 • หากมีการถอนฟันเพิ่ม สามารถเติมฟันทดแทนในฟันปลอมชิ้นเดิมได้ มักใช้ในผู้ที่มีฟันที่เหลือไม่แข็งแรง หรือเป็นโรคปริทันต์อักเสบ

 

 

2. ฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งช่องปาก

คนไข้รายที่ฟันหายไป ทั้งขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง จำเป็นต้องทำฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งช่องปาก โดยมีลักษณะเป็นฟันปลอมฐานพลาสติก มีการเสริมโครงโลหะที่ฐานฟันปลอมเพื่อความแข็งแรง จะใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ 4 ครั้ง

 

 

3. ฟันปลอมแบบติดแน่น

ผู้ที่ไม่ต้องการถอดฟันปลอมเข้าออก มีความเป็นธรรมชาติเหมือนฟันจริง โดยฟันปลอมแบบติดแน่นจะมี 3 ประเภท ดังนี้

 • สะพานฟัน – เป็นการใส่ฟันด้วยการทำครอบฟันในฟันธรรมชาติที่อยู่ด้านหน้าและหลังช่องว่างที่ถูกถอนออกไปเพื่อใช้เป็นหลักยึด เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ไม่สามารถใส่รากฟันเทียมได้
 • รากฟันเทียม – เป็นวิธีการสมัยใหม่ในการแทนที่รากฟันจริง มีลักษณะการใช้งานเหมือนฟันจริง มีความเป็นธรรมชาติ
 • ครอบฟัน – เป็นการครอบฟันที่สูญเสียเนื้อฟันทั้งซี่เพื่อให้ฟันแข็งแรงขึ้น หรือ เพื่อการตกแต่งรูปร่างฟันให้สวยงาม

 

 

ใส่ฟันปลอมส่งผลดีต่อผู้สูงอายุอย่างไร

การใส่ฟันปลอมผู้สูงอายุ ส่งผลดีคือ ช่วยให้ผู้สูงอายุมีบุคลิกภาพที่ดีแล้ว ยังช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ฟันปลอมในการบดเคี้ยวอาหารได้ดีอีกด้วย

 

 

กรณีผู้สูงอายุไม่ใส่ฟันปลอมจะเกิดอะไรขึ้น

 • ฟันซี่ข้าง ๆ ล้ม – เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น หากว่าต้องสูญเสียฟันและไม่ใส่ฟันปลอม แรงบีบของฟันในการบดเคี้ยวอาหาร จะทำให้ฟันที่อยู่รอบข้างล้มเอียงแน่นอน เพราะไม่มีฟันไว้ประคองให้เกิดการเรียงตัวตามธรรมชาติ
 • พูดไม่ชัด – หากสูญเสียฟันไปโดยที่ไม่สวมใส่ฟันปลอม อาจส่งผลต่อฟันหน้าในการออกเสียง ทำให้ท่านพูดไม่ชัด ออกเสียงได้ยากกว่าตอนที่มีฟัน
 • น้ำลายไหล – หากผู้สูงอายุสูญเสียฟันโดยไม่ใส่ฟันปลอม จะส่งผลให้มุมปากตก และเกิดน้ำลายไหลข้างปากตลอดเวลาได้
 • เสียบุคลิกภาพ – การไม่ใส่ฟันปลอม ทำให้ต้องสูญเสียฟันหน้า ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่อบุคลิกภาพโดยตรง อาจทำให้คุณไม่กล้าพูดคุย หรือยิ้มต่อหน้าผู้อื่น

 

 

TDH Dental บริการทำฟันปลอม โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

การเลือกทำฟันปลอมผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐาน ท่านสามารถเลือกทำฟันปลอมแบบติดแน่นกับแบบถอดได้ ได้ที่ TDH Dental คลินิกทันตกรรมที่มีบริการทำฟันปลอมกับทันตแพทย์เฉพาะทาง ที่ TDH มีบริการทำฟันปลอมทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

 

บริการทำฟันปลอมแบบติดแน่น

เป็นฟันปลอมที่ติดแน่นอยู่ในช่องปากของเรา ไม่สามารถถอดออกมาได้ เป็นการรักษาประเภท การทำครอบฟัน สะพานฟัน หรือการทำครอบบนรากเทียม ในการทำความสะอาดฟันปลอมแบบติดแน่น ให้คิดว่าเป็นฟันธรรมชาติของเรา ให้เราใช้ไหมขัดฟัน แปรงฟันตามปกติ แล้วมาเช็คตามที่ทันตแพทย์นัด ฟันปลอมก็จะอยู่กับเราได้นานมากขึ้น

 

บริการทำฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

เป็นวิธีที่ใช้ใส่ฟันทดแทนตำแหน่งฟันที่หายไปหลายซี่ สามารถถอดออกมาได้ เหมาะกับการทดแทนฟันที่หายไปหนึ่ง หรือหลายซี่

 

บริการทำฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

ใช้ในกรณีไม่มีฟันเหลือเลยในแต่ละขากรรไกร เพื่อช่วยให้สามารถเคี้ยวอาหารได้และใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ หลังจากทานอาหารแล้วควรถอดฟันปลอมออกมาเพื่อทำความสะอาดทุกครั้ง ระยะเวลาในการทำฟันปลอมประมาณ 1 - 2 อาทิตย์ และมีอายุการใช้งาน 5 - 10 ปีขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาด้วย

 

หากท่านใดสนใจเข้ารับบริการทันตกรรมทุกชนิดกับ TDH @ PRINC สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 080 5999 เรายินดีต้อนรับทุกท่านเพื่อรักษา และดูแลสุขภาพช่องปากของท่านให้มีรอยยิ้มที่สวยงามตลอดไป

 

 ศูนย์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

LOGO PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI_and_TDH

แผนกทันตกรรม

สถานที่

อาคาร B ชั้น 2

เวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์ 10.00 - 20.00 *กรุณานัดหมายล่วงหน้า

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 หรือ 082 954 9469

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคกลัวหมอฟัน ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

อาการกลัวหมอฟัน เป็นอาการที่พบได้มากในหมู่คนไทยหลาย ๆ คน โดยคนที่เป็นโรคนี้จะไม่ชอบการเข้ารับการรักษากับทันตกรรม

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคกลัวหมอฟัน ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

อาการกลัวหมอฟัน เป็นอาการที่พบได้มากในหมู่คนไทยหลาย ๆ คน โดยคนที่เป็นโรคนี้จะไม่ชอบการเข้ารับการรักษากับทันตกรรม

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคร้ายที่พบในผู้สูงอายุ

เรียนรู้เกี่ยวกับ 7 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การสังเกตอาการตั้งแต่เนิ่น ๆ คือสิ่งสำคัญเพื่อนำไปสู่การดูแลรักษาที่ทันท่วงที และสามารถลดความรุนแรงของโรคได้

นพ.อดิศร มนูสาร โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.อดิศร มนูสาร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคร้ายที่พบในผู้สูงอายุ

เรียนรู้เกี่ยวกับ 7 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การสังเกตอาการตั้งแต่เนิ่น ๆ คือสิ่งสำคัญเพื่อนำไปสู่การดูแลรักษาที่ทันท่วงที และสามารถลดความรุนแรงของโรคได้

นพ.อดิศร มนูสาร โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.อดิศร มนูสาร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ปัญหาสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ อายุมากขึ้นต้องระวังให้มากขึ้น

ผู้สูงวัยจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพติดตัวกันแทบทุกคน เนื่องจากเป็นวัยที่สุขภาพถดถอย ซึ่งก็รวมไปถึงปัญหาสุขภาพในช่องปากในผู้สูงอายุ และฟันที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างชัดเจน อายุมากขึ้นต้องระวังให้มากขึ้น

ปัญหาสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ อายุมากขึ้นต้องระวังให้มากขึ้น

ผู้สูงวัยจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพติดตัวกันแทบทุกคน เนื่องจากเป็นวัยที่สุขภาพถดถอย ซึ่งก็รวมไปถึงปัญหาสุขภาพในช่องปากในผู้สูงอายุ และฟันที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างชัดเจน อายุมากขึ้นต้องระวังให้มากขึ้น