Header

นพ. ชูศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง | ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

นพ. ชูศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง

ศูนย์การรักษา

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

อังกฤษ / ไทย

ความชำนาญการ

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

  • 2528 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • 2534 วุฒิบัตร แพทยสภา สาขาอายุรศาสตร์

  • 2536 วุฒิบัตร แพทยสภา สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00

08:00 - 14:00

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

14:00 - 20:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 02 080 5999

บทความที่เกี่ยวข้อง นพ. ชูศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง

อยู่ดีๆ ก็ใจสั่น อาการเสี่ยงของหัวใจเต้นผิดจังหวะ

คือความรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นผิดจังหวะ เต้นช้าหรือเร็วเกินไป เมื่อมีอาการจะเกิดขึ้นไม่นานหัวใจก็จะกลับมาเต้นเป็นปกติเหมือนเดิม และไม่อันตราย แต่หากเกิดขึ้นบ่อยครั้ง นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนของบางโรคได้ โดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนของอาการใจสั่น ที่เกิดจากความผิดปกติของหัวใจ

นพ. ชูศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง | ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด นพ. ชูศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
อยู่ดีๆ ก็ใจสั่น อาการเสี่ยงของหัวใจเต้นผิดจังหวะ

คือความรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นผิดจังหวะ เต้นช้าหรือเร็วเกินไป เมื่อมีอาการจะเกิดขึ้นไม่นานหัวใจก็จะกลับมาเต้นเป็นปกติเหมือนเดิม และไม่อันตราย แต่หากเกิดขึ้นบ่อยครั้ง นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนของบางโรคได้ โดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนของอาการใจสั่น ที่เกิดจากความผิดปกติของหัวใจ

นพ. ชูศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง | ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด นพ. ชูศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

นพ.ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

นพ.วิทูร จุลรัตนาภรณ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ศาสตราธิคุณ นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด