Header

พญ.จิราภา ทรงเพ็ชร์มงคล โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

พญ.จิราภา ทรงเพ็ชร์มงคล

เลขที่ใบอนุญาต: ว.48080

ศูนย์การแพทย์

แผนกตา หู คอ จมูก

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

จักษุแพทย์, เด็กและตาเข

ปริญญาบัตร

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • สาขาจักษุวิทยา
  • อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกตา หู คอ จมูก

พญ.พรรักษ์ ศรีพล

จักษุแพทย์

แผนกตา หู คอ จมูก

นพ.ชรินชาติ เทียมฉัตร์

โสต ศอ นาสิกวิทยา

แผนกตา หู คอ จมูก

นพ.ภูรินท์ สุจิระกุล

โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ