Header

นพ.ณัฐพล ศิริโภคารัตนา

นพ.ณัฐพล ศิริโภคารัตนา

ศูนย์การรักษา

ศูนย์กระดูกและข้อ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

อังกฤษ / ไทย

ความชำนาญการ

ศัลยกรรมกระดูก

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • สาขาออร์โธปีดิกส์
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 14:00

08:00 - 13:00

08:00 - 17:00

08:00 - 20:00

08:00 - 17:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 02 080 5999

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา

ศัลยแพทย์กระดูก

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฏ์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ณัฐภัทร ศรีสุวัฒน์

ออร์โธปิดิกส์