Header

นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฏ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุววรณภูมิ

นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฏ์

ศูนย์การรักษา

ศูนย์กระดูกและข้อ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

อังกฤษ / ไทย

ความชำนาญการ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ปริญญาบัตร

  • แพทย์ศาสร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • สาขาออร์โธปิดิกส์

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00

08:00 - 13:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 13:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 02 080 5999

บทความที่เกี่ยวข้อง นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฏ์

07 กุมภาพันธ์ 2567

โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไร มีวิธีรักษาอย่างไร?

โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคข้อเสื่อม ซึ่งเนื้อเยื่อในข้อต่อจะสลายไปตามกาลเวลา เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฏ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุววรณภูมิ นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฏ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

07 กุมภาพันธ์ 2567

โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไร มีวิธีรักษาอย่างไร?

โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคข้อเสื่อม ซึ่งเนื้อเยื่อในข้อต่อจะสลายไปตามกาลเวลา เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฏ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุววรณภูมิ นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฏ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

07 กุมภาพันธ์ 2567

กระดูกพรุนคืออะไร ทำไมผู้สูงอายุควรระวัง

โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) คือโรคที่โครงสร้างความแข็งแรงของกระดูกลดลง ทำให้เกิดการหักได้ง่าย หากผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุด้วยการล้ม จะส่งผลทำให้กระดูกหักได้

นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฏ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุววรณภูมิ นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฏ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

07 กุมภาพันธ์ 2567

กระดูกพรุนคืออะไร ทำไมผู้สูงอายุควรระวัง

โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) คือโรคที่โครงสร้างความแข็งแรงของกระดูกลดลง ทำให้เกิดการหักได้ง่าย หากผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุด้วยการล้ม จะส่งผลทำให้กระดูกหักได้

นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฏ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุววรณภูมิ นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฏ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา

ศัลยแพทย์กระดูก

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ณัฐพล ศิริโภคารัตนา

ศัลยกรรมกระดูก

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ณัฐภัทร ศรีสุวัฒน์

ออร์โธปิดิกส์