Header

นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฎ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุววรณภูมิ

นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฎ์

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์กระดูกและข้อ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

อังกฤษ / ไทย

ความชำนาญการ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ปริญญาบัตร

  • แพทย์ศาสร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • สาขาออร์โธปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฎ์

PRP ทางเลือกการรักษา ภาวะเจ็บเข่าเรื้อรัง และข้อเข่าเสื่อม โดยไม่ต้องผ่าตัด !

บทความโดย : นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฏ์ ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านกระดูกและข้อ (การผ่าตัดข้อ)

นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฎ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุววรณภูมิ นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฎ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
PRP ทางเลือกการรักษา ภาวะเจ็บเข่าเรื้อรัง และข้อเข่าเสื่อม โดยไม่ต้องผ่าตัด !

บทความโดย : นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฏ์ ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านกระดูกและข้อ (การผ่าตัดข้อ)

นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฎ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุววรณภูมิ นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฎ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา

ศัลยแพทย์กระดูก

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ณัฐพล ศิริโภคารัตนา

ศัลยกรรมกระดูก

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ธิติพล วนิชชานนท์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ