Header

นพ.ภาณุพงศ์ ดำเกิงขจรวงศ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นพ.ภาณุพงศ์ ดำเกิงขจรวงศ์

เลขที่ใบอนุญาต: ว.47902

ศูนย์การรักษา

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
  • วุฒิบัตรสาขา: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

  • ดูแลรักษาผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน, การกู้ชีพในผู้ป่วยวิกฤต

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2,4,5

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4,5

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,3

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 3

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 3

06:00 - 18:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 3

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 02 080 5999

บทความที่เกี่ยวข้อง นพ.ภาณุพงศ์ ดำเกิงขจรวงศ์

ไขข้อสงสัย : โรคใหลตายคืออะไร?

‘โรคใหลตาย’ อาจเป็นนิยามที่ถูกเอามาใช้ในการอธิบายการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น เข้านอนแล้วเสียชีวิตขณะหลับ

นพ.ภาณุพงศ์ ดำเกิงขจรวงศ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.ภาณุพงศ์ ดำเกิงขจรวงศ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ไขข้อสงสัย : โรคใหลตายคืออะไร?

‘โรคใหลตาย’ อาจเป็นนิยามที่ถูกเอามาใช้ในการอธิบายการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น เข้านอนแล้วเสียชีวิตขณะหลับ

นพ.ภาณุพงศ์ ดำเกิงขจรวงศ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.ภาณุพงศ์ ดำเกิงขจรวงศ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย

เเพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.ชุติมา วงษ์เทียนจันทร์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.เพ็ญพิชชา ศิรินาวี

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน