Header

รายละเอียดห้องพักผู้ป่วย

ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room

ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room

ค่าห้องพัก

7200

ค่าการพยาบาล

1500

ค่าบริการ

500

ค่าอาหาร

1500

ราคา

10,700 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้า
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิห้องน้ำส่วนตัว และเครื่องทำน้ำอุ่น
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิโซฟานอน
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิเครื่องปรับอากาศ
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิSmart TV
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิตู้เย็น
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิไมโครเวฟ
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิโทรศัพท์
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิFree Wireless Internet
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิชุดถ้วยชาม
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิชุดชา กาแฟ โกโก้
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้า
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิห้องน้ำส่วนตัว และเครื่องทำน้ำอุ่น
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิโซฟานอน
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิเครื่องปรับอากาศ
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิSmart TV
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิตู้เย็น
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิไมโครเวฟ
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิโทรศัพท์
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิFree Wireless Internet
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิชุดถ้วยชาม
 • ห้องผู้ป่วยเด็ก VIP Room | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิชุดชา กาแฟ โกโก้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม