Header

นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ

นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล

ศูนย์การแพทย์

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ทุกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

กุมารเเพทย์

  • เเพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรนิยม อันดับ 2
  • กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

  • กุมารเเพทย์ โรงพยาบาลตาก
  • กุมารเเพทย์ โรงพยาบาลบางพลี
  • กุมารเเพทย์ โรงพยาบาลนวมินทร์

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

06:00 - 15:00

10:00 - 16:00

06:00 - 14:00

10:00 - 16:00

20:00 - 06:00

20:00 - 06:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 02 080 5999

บทความที่เกี่ยวข้อง นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล

เตรียมพร้อม Back to School new normal style วิถีชีวิตใหม่ในโรงเรียน

ผู้ปกครองจะต้องเตรียมตัวให้เด็ก ๆ ไปเรียนในยุค New normal อย่างไรบ้าง ? มาเตรียมความพร้อมและเตรียมสิ่งของจำเป็นที่ควรพกไปโรงเรียนเพื่อป้องกันการได้รับความเสี่ยงจากการติดเชื้อกัน

นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เตรียมพร้อม Back to School new normal style วิถีชีวิตใหม่ในโรงเรียน

ผู้ปกครองจะต้องเตรียมตัวให้เด็ก ๆ ไปเรียนในยุค New normal อย่างไรบ้าง ? มาเตรียมความพร้อมและเตรียมสิ่งของจำเป็นที่ควรพกไปโรงเรียนเพื่อป้องกันการได้รับความเสี่ยงจากการติดเชื้อกัน

นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
อันตรายเบาหวานในเด็ก

โรคเบาหวานนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วัยเด็ก รวมทั้งมีสาเหตุและการดูแลรักษาที่แตกต่างกันกับโรคเบาหวานในผู้ใหญ่

นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
อันตรายเบาหวานในเด็ก

โรคเบาหวานนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วัยเด็ก รวมทั้งมีสาเหตุและการดูแลรักษาที่แตกต่างกันกับโรคเบาหวานในผู้ใหญ่

นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ไข้หวัดใหญ่ โรคหวัดที่ไม่ธรรมดา

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในประเทศไทย พบได้ตลอดปีเกิดการระบาดมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว

นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ไข้หวัดใหญ่ โรคหวัดที่ไม่ธรรมดา

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในประเทศไทย พบได้ตลอดปีเกิดการระบาดมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว

นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

พญ.พริม สุธรรมรติ

กุมารแพทย์

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

นพ.ณัฏฐ์ชยนต์ รัตนตระกูลเดชา

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ