Header

นพ.ศุภมงคล มัชมี โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ

นพ.ศุภมงคล มัชมี

เลขที่ใบอนุญาต: ว41482

ศูนย์การรักษา

ศูนย์กระดูกและข้อ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

ศัลยแพทย์กระดูก,หัวไหล่และข้อเข่า

ปริญญาบัตร

  • แพทย์ศาสตร์บัญฑิต

วุฒิบัตร

  • สาขาออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์การกีฬา (หัวไหล่ และข้อเข่า)

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา

ศัลยแพทย์กระดูก

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฏ์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ณัฐพล ศิริโภคารัตนา

ศัลยกรรมกระดูก