Header

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

ศูนย์การรักษา

แผนก Wellness

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550
  • วุฒิบัตร: สาขาอายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา
  • การศึกษาหลังรับปริญญา: หลักสูตรเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ: มะเร็งวิทยาแบบบูรณาการ

  • ประสบการณ์ทำงานดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบบูรณาการ

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 20:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 02 080 5999

บทความที่เกี่ยวข้อง พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

ดริปวิตามิน สุขภาพดีจากภายใน

การบำบัดด้วยวิตามินทางหลอดเลือดเป็นกระบวนการในการให้วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นเข้าสู่ร่างกายผ่านทางกระแสเลือด เมื่อบริโภควิตามินทางปาก วิตามินจะถูกคัดกรองผ่านกระเพาะอาหารและลำไส้ ดังนั้นสารอาหารเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นที่ร่างกายดูดซึมได้ เป้าหมายของการบำบัดด้วยวิตามินดริป IV คือการให้ประโยชน์ต่อร่างกายโดยการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของวิตามินและแร่ธาตุที่ดูดซึม ให้ได้อย่างเต็มที่

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดริปวิตามิน สุขภาพดีจากภายใน

การบำบัดด้วยวิตามินทางหลอดเลือดเป็นกระบวนการในการให้วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นเข้าสู่ร่างกายผ่านทางกระแสเลือด เมื่อบริโภควิตามินทางปาก วิตามินจะถูกคัดกรองผ่านกระเพาะอาหารและลำไส้ ดังนั้นสารอาหารเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นที่ร่างกายดูดซึมได้ เป้าหมายของการบำบัดด้วยวิตามินดริป IV คือการให้ประโยชน์ต่อร่างกายโดยการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของวิตามินและแร่ธาตุที่ดูดซึม ให้ได้อย่างเต็มที่

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย

ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนทั่วโลก โรคมะเร็งจึงถือเป็นปัญหาสาธารณสุขของทุกประเทศ

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย

ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนทั่วโลก โรคมะเร็งจึงถือเป็นปัญหาสาธารณสุขของทุกประเทศ

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“มะเร็ง” คืออะไร รู้ไว รักษาได้

มะเร็งคือโรคที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติและไม่สามารถควบคุมได้ มะเร็งมักแทรกซึมและเข้าไปทำลายเนื้อเยื้อ และแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“มะเร็ง” คืออะไร รู้ไว รักษาได้

มะเร็งคือโรคที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติและไม่สามารถควบคุมได้ มะเร็งมักแทรกซึมและเข้าไปทำลายเนื้อเยื้อ และแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม