Header

มะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

มะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

“โรคมะเร็ง ภัยร้ายที่ทั่วโลกต่างหวาดกลัวและมีอัตราอุบัติการณ์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี ตามรายงานแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ. 2561-2565) ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในสถานการณ์โรคมะเร็งโลก ระบุว่า ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนทั่วโลก โรคมะเร็งจึงถือเป็นปัญหาสาธารณสุขของทุกประเทศ”

ปัจจุบันในประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ 139,206 คนต่อปี และในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 84,073 คนต่อปี


สาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็ง !!

ปัจจัยหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งกว่าร้อยละ 90 เป็นสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ไม่ใช่เรื่องพันธุกรรมในครอบครัวอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ ปัจจัยภายนอกที่ว่านั้นคือพฤติกรรมการปฎิบัติตัวที่สุ่มเสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคมะเร็ง มีดังนี้

 • พฤติกรรมการกินเนื้อสัตว์ประเภทปิ้งย่าง อาหารทอด อาหารไขมันสูง หรือรับประทานอาหารซ้ำ ๆ

 • การสูบบุหรี่ (มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด)

 • การดื่มสุรา

 • ความเครียด

 • การได้รับรังสี

 • การใช้สารเคมีเป็นประจำ

 • ติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย พยาธิ

 • ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน

 • ความอ้วน

 • การไม่ออกกำลังกาย

 • การไม่รับประทานผัก – ผลไม้สดเป็นประจำ


7 สัญญาณอันตรายเสี่ยง “โรคมะเร็ง”

 • ระบบขับถ่ายเปลี่ยนแปลง

 • เป็นแผลเรื้อรัง

 • ร่างกายมีก้อนตุ่มผิดปกติ

 • กลืนอาหารลำบาก

 • ทวารทั้งหลายมีเลือดไหล

 • ไฝหูดเปลี่ยนไป

 • ไอและเสียงแหบเรื้อรัง

 


มะเร็งบางชนิดไม่แสดงอาการ !!

มะเร็งบางชนิดอาจไม่มีความผิดปกติของร่างกายใดๆแสดงให้เห็น ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง (Cancer Screening) เป็นการตรวจหาความผิดปกติภายในร่างกายก่อนที่จะมีอาการแสดง ทำให้สามารถตรวจพบโรคร้ายได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ทำให้สามารถทำการรักษาโรคร้ายได้ทันท่วงที และเพิ่มโอกาสการหายขาดได้ ปัจจุบันการตรวจคัดกรองมีประสิทธิผลสูงทั้งโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด และมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น


5 อันดับมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย !!

 1. มะเร็งตับและท่อน้ำดี

โรคมะเร็งตับ เป็นโรคที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ซึ่งพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 3 เท่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30 – 70 ปี โรคมะเร็งตับในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ ซึ่งกว่าจะได้รับการวินิฉัย ก็มักจะอยู่ในท้ายโรคและไม่สามารถรับการรักษาได้ทัน ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุด มะเร็งตับมีสาเหตุหลักคือ การได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ การดื่มแอลกอฮอล์ การรับสารพิษอะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) การรับยาบางชนิด และพันธุกรรม เป็นต้น

โรคมะเร็งท่อน้ำดี พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยพบว่า ปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้มาจากการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ โดยเฉพาะปลาน้ำจืดแบบดิบ ทำให้ได้รับตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับ เกิดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น บุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ภาวะท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรัง การสูบบุหรี่ เป็นต้น

 

 1. มะเร็งเต้านม

ส่วนใหญ่ประมาณ 90% ของมะเร็งเต้านมเกิดจากต่อมน้ำนมและท่อน้ำนม สามารถเริ่มพบได้ตั้งแต่วัยสาวเป็นต้นไป และจะพบได้มากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ส่วนมากจึงจะพบในหญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปี แต่ไม่ใช่ผู้หญิงเท่านั้นที่มีโอกาสเป็น เพราะผู้ชายเองก็เป็นได้ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม ได้แก่ การชอบรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารฟาสต์ฟู้ด สูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ รวมทั้งการขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 

 1. มะเร็งปอด

ปัจจุบันมะเร็งปอดเป็นโรคมะเร็งที่พบมากในประเทศไทย จากการสำรวจพบว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดมากกว่า 85% เกิดจากการสูบบุหรี่ และอีก 30% มาจากผู้ใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่ อาการเริ่มแรกมักมีการไอเสมหะหรือไอมีเลือด เจ็บหน้าอก หายใจดังและถี่ ความอยากอาหารลดลง พฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งปอด การสูบบุหรี่ด้วยตัวเองหรือการสูดดมควันบุหรี่มือสอง การสูดดมฝุ่น รวมถึงมลพิษในอากาศเป็นระยะเวลายาวนาน

 

 1. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักถือเป็นมะเร็งยอดฮิตอีกชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตในลำดับต้น ๆ ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดในประเทศไทย เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกวัยโดยเฉพาะคนทำงาน อาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่มักปรากฏให้เห็นเช่น อุจจาระมีเลือดปน น้ำหนักลด มีอาการลำไส้อักเสบเรื้อรัง เป็นต้น ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เคยถูกตรวจพบว่ามีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่มาก่อน มีประวัติเป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง

 

 1. มะเร็งปากมดลูก

เป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่สร้างความกังวลใจให้กับผู้หญิงจำนวนมาก เนื่องจากเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดได้ง่าย จึงไม่น่าแปลกใจที่ในแต่ละปีจะพบผู้ป่วยรายใหม่มากถึง 500,000 คนทั่วโลก และยังเป็นอันดับต้น ๆ ของโรคมะเร็งในผู้หญิงไทย มักพบในช่วงอายุ 30 – 70 ปี (พบมากในช่วง 50 ปีขึ้นไป) อาการป่วยในระยะเริ่มแรกหรือระยะก่อนเป็นมะเร็งนั้นผู้ป่วยจะไม่มีอาการใด ๆ เลย ดังนั้นหากพบว่ามีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด ประจำเดือนมานานผิดปกติ มีเลือดออกทั้งที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนแล้ว บางรายมีอาการตกขาวมากและมีกลิ่นผิดปกติควรรีบพบแพทย์ ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก ได้แก่ ผู้ที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี การมีพฤติกรรมเปลี่ยนคู่นอนบ่อย รวมทั้งมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือบกพร่อง สตรีที่สูบบุหรี่หรือผู้ใกล้ชิดเป็นผู้สูบบุหรี่

โรคมะเร็ง โรคร้ายที่คร่าชีวิตอันดับต้น ๆ เพราะกว่าที่เราจะรู้ตัวว่าเป็นโรคเหล่านี้หรือมีการแสดงอาการก็แทบจะระยะสุดท้าย แต่จะดีกว่าไหมถ้ารู้จักเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี รวมถึงตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างละเอียด เพื่อให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพร่างกายและความเสี่ยงภายในตัวเรา รวมทั้งสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคร้ายในอนาคตได้อย่างถูกต้อง ลดความกังวลในเรื่องสุขภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับต้วเราเอง เพื่อเราทุกคนจะได้มีควาสุขกับชีวิตและได้อยู่ดูแลคนที่เรารักตลอดไป

 


ศูนย์การรักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ

ศูนย์มะเร็ง

สถานที่

อาคาร A ชั้น G

เวลาทำการ

อังคาร - ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ 08.00 - 20.00

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4011

แพทย์ประจำศูนย์

แผนก Wellness

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

“มะเร็ง” คืออะไร รู้ไว รักษาได้

มะเร็งคือโรคที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติและไม่สามารถควบคุมได้ มะเร็งมักแทรกซึมและเข้าไปทำลายเนื้อเยื้อ และแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“มะเร็ง” คืออะไร รู้ไว รักษาได้

มะเร็งคือโรคที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติและไม่สามารถควบคุมได้ มะเร็งมักแทรกซึมและเข้าไปทำลายเนื้อเยื้อ และแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ปวดท้องเรื้อรัง ระวังมะเร็งลำไส้ใหญ่

หลาย ๆ คนที่มีอาการปวดท้องเรื้อรัง ปวดท้องเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหาย อย่าปล่อยอาการเหล่านี้ไว้ !

นพ.กุลธนิต เจนพิทักษ์พงศ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.กุลธนิต เจนพิทักษ์พงศ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ปวดท้องเรื้อรัง ระวังมะเร็งลำไส้ใหญ่

หลาย ๆ คนที่มีอาการปวดท้องเรื้อรัง ปวดท้องเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหาย อย่าปล่อยอาการเหล่านี้ไว้ !

นพ.กุลธนิต เจนพิทักษ์พงศ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.กุลธนิต เจนพิทักษ์พงศ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคมะเร็งเต้านม ภัยเสี่ยงที่คุณผู้ชายก็เป็นได้

มะเร็งเต้านมเป็นโรคร้ายที่พบในเพศหญิงมากเป็นอันดับ 1 แต่แท้จริงแล้วในเพศชายก็มีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมเช่นกัน

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคมะเร็งเต้านม ภัยเสี่ยงที่คุณผู้ชายก็เป็นได้

มะเร็งเต้านมเป็นโรคร้ายที่พบในเพศหญิงมากเป็นอันดับ 1 แต่แท้จริงแล้วในเพศชายก็มีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมเช่นกัน

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม