Header

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ตรวจวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท ทั้งผู้ป่วยเด็ก และผู้ใหญ่ ตลอด 24 ชม. โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน สามารถให้การปฐมพยาบาล รักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล จนฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาวะปกติ มีเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยในการวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างแม่นยำ และทันท่วงที

 

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

 

การดูแลและประเมินสถานะของผู้ป่วย:

  • การตรวจสอบสถานะของผู้ป่วยอย่างรวดเร็วเพื่อประเมินความรุนแรงของสถานการณ์
  • การให้การดูแลพยาบาลในทันทีให้กับผู้ป่วยที่มีความเร่งด่วน

 

การรักษาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน:

  • การให้การช่วยเหลือและการรักษาอย่างเร่งด่วนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น การให้การช่วยเหลือในกรณีการบาดเจ็บ หรือการจมน้ำ
  • การดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและการรักษาอุบัติเหตุ

 

การรักษาโรคฉุกเฉิน:

  • การให้การรักษาอย่างเร่งด่วน เช่น โรคหัวใจ อาการหายใจไม่ออก อาการชัก หรือภาวะที่รุนแรง

 

การให้ยาและการรักษาทางเภสัชกรรม:

  • การให้ยาในกรณีที่จำเป็น เพื่อความปลอดภัยและการรักษาอาการของผู้ป่วย

 

การส่งต่อและการควบคุมความเร่งด่วน:

  • การส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาเชิงลึกลงไปยังแผนกอื่น ๆ หรือโรงพยาบาลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษา
  • การควบคุมความเร่งด่วนของสถานการณ์และการประสานงานกับทีมการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ในโรงพยาบาล

 

การให้คำแนะนำและการสนับสนุน:

  • การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพหลังจากการรักษาและการป้องกันการเกิดภาวะฉุกเฉินในอนาคต
  • การสนับสนุนและการให้ข้อมูลในกรณีที่ผู้ป่วยหรือครอบครัวต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือการช่วยเหลือทางสังคม

 

สถานที่ อาคาร B ชั้น G

เวลาทำการ 24 ชม.

เบอร์ติดต่อ 02 080 5999 ต่อ 4003

 

 

สถานที่

อาคาร B ชั้น G

เวลาทำการ

24 ชม.

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4003

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.ชุติมา วงษ์เทียนจันทร์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.ศุภพิไล อื้ออารีย์กุล

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญ.ปุณชนิต โชติเกษมศรี

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

บทความที่เกี่ยวข้อง

หกล้มในผู้ใหญ่

อุบัติเหตุต่าง ๆ ที่พบกับผู้สูงวัย ได้แก่ การลื่นหกล้ม ก้าวไม่ระวัง ตกบันได พื้นที่ต่างระดับ ฯลฯ

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หกล้มในผู้ใหญ่

อุบัติเหตุต่าง ๆ ที่พบกับผู้สูงวัย ได้แก่ การลื่นหกล้ม ก้าวไม่ระวัง ตกบันได พื้นที่ต่างระดับ ฯลฯ

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฮีทสโตรก (Heat Stroke) ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อน

ฮีทสโตรก (Heat Stroke) เป็นภาวะวิกฤตที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายได้

นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ฮีทสโตรก (Heat Stroke) ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อน

ฮีทสโตรก (Heat Stroke) เป็นภาวะวิกฤตที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายได้

นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย นพ.สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม