Header

พัฒนาการของลูกช้า เราช่วยได้

พญ.พริม สุธรรมรติ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พญ.พริม สุธรรมรติ

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดพัฒนาการล่าช้าในเด็ก

    ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้าเกิดจากหลายปัจจัย อาทิเช่น

- ด้านชีวภาพ พันธุกรรม หู ตา สมองของลูก เป็นต้น

- ด้านสภาพแวดล้อม การติดเชื้อ โรคภัยไข้เจ็บ การชัก ขาดสารอาหาร โลหิตจาง

  รวมถึงการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ หรือคลอด

- การเลี้ยงดูปัจจัยทางสังคม สื่อ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

สัญญาณที่บ่งบอกว่าเด็ก ๆ มีพัฒนาการล่าช้า

     ลูกอาจจะมีพัฒนาการล่าช้าด้านใดด้านหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งด้านก็ได้ ในด้านหลักของพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ

1. พัฒนาการด้านทักษะทางสังคม และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

2. พัฒนาการด้านการพูดการสื่อสาร ความเข้าใจภาษา

3. พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การปรับตัว การแก้ปัญหา ช่วยเหลือตัวเอง

4. พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่

ซึ่งพัฒนาการในแต่ละด้านจะเชื่อมโยงสัมพันธ์กันการเจริญเติบโตของลูก หากเกิดความผิดปกติ หรือมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อพบแพทย์ หาข้อวินิจฉัยที่ถูกต้อง และวางแผนการส่งเสริมพัฒนาการได้

 

แนวทางที่ช่วยส่งเสริม และกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก

    ปัญหาพัฒนาการล่าช้าในเด็กสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการบำบัดและการกระตุ้นพัฒนาการรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบำบัดด้านการพูด(อรรถบำบัด) กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การปรับแนวทาง

การเลี้ยงดู รวมทั้งการฝึกทักษะทางสังคม แต่โอกาสที่จะหายแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

 

บทความโดย

พญ.พริม สุธรรมรติ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขากุมารแพทย์พัฒนาการ และพฤติกรรม)

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

หากคุณต้องการนัดหมายแพทย์ เพื่อทำการปรึกษา

สามารถติดต่อสอบถามเราได้

Call Center 02-080-5999 หรือ LINE : @psuv

หรือ คลิกที่นี่เพื่อ Add Line ของเรา

 

ศูนย์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

สถานที่

อาคาร A ชั้น 2

เวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 -20.00

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4401

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเจริญเติบโตตามวัย น้ำหนัก ส่วนสูงและเส้นรอบศีรษะ

ความยาว ความสูง น้ำหนัก และเส้นรอบศรีษะของเด็กในช่วงวัยต่างๆ

พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การเจริญเติบโตตามวัย น้ำหนัก ส่วนสูงและเส้นรอบศีรษะ

ความยาว ความสูง น้ำหนัก และเส้นรอบศรีษะของเด็กในช่วงวัยต่างๆ

พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคไข้เลือดออก

ซึ่งเกิดจากการที่ยุงลายที่มีเชื้ออยู่ไปกัดผู้ป่วยแล้วปล่อยเชื้อเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย โดยหลังจากที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเกิดการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนจากนั้นผู้ป่วยจึงจะเริ่มแสดงอาการ โดยไข้เลือดออกนั้นสามารถพบได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่มีการระบาดมักจะเป็นฤดูฝน โดยสามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคไข้เลือดออก

ซึ่งเกิดจากการที่ยุงลายที่มีเชื้ออยู่ไปกัดผู้ป่วยแล้วปล่อยเชื้อเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย โดยหลังจากที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเกิดการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนจากนั้นผู้ป่วยจึงจะเริ่มแสดงอาการ โดยไข้เลือดออกนั้นสามารถพบได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่มีการระบาดมักจะเป็นฤดูฝน โดยสามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
อันตรายเบาหวานในเด็ก

โรคเบาหวานนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วัยเด็ก รวมทั้งมีสาเหตุและการดูแลรักษาที่แตกต่างกันกับโรคเบาหวานในผู้ใหญ่

นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
อันตรายเบาหวานในเด็ก

โรคเบาหวานนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วัยเด็ก รวมทั้งมีสาเหตุและการดูแลรักษาที่แตกต่างกันกับโรคเบาหวานในผู้ใหญ่

นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม