Header

นพ.อดิศร มนูสาร โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นพ.อดิศร มนูสาร

ศูนย์การรักษา

แผนกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

อายุรแพทย์

  • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร อายุศาสตร์

  • ปริญญาเอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2554
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ทั่วไป

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์

เเพทยสภา: วุฒิบัตร วิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน กรกฏาคม 2554

  • โรงพยาบาลป่าตอง 3 ปี
  • โรงพยาบาลดีบุก 6 ปี

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 02 080 5999

บทความที่เกี่ยวข้อง นพ.อดิศร มนูสาร

โรคร้ายที่พบในผู้สูงอายุ

เรียนรู้เกี่ยวกับ 7 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การสังเกตอาการตั้งแต่เนิ่น ๆ คือสิ่งสำคัญเพื่อนำไปสู่การดูแลรักษาที่ทันท่วงที และสามารถลดความรุนแรงของโรคได้

นพ.อดิศร มนูสาร โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.อดิศร มนูสาร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคร้ายที่พบในผู้สูงอายุ

เรียนรู้เกี่ยวกับ 7 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การสังเกตอาการตั้งแต่เนิ่น ๆ คือสิ่งสำคัญเพื่อนำไปสู่การดูแลรักษาที่ทันท่วงที และสามารถลดความรุนแรงของโรคได้

นพ.อดิศร มนูสาร โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.อดิศร มนูสาร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

20 กุมภาพันธ์ 2567

โรคเบาหวาน อาการ สาเหตุ และวิธีป้องกัน

โรคเบาหวาน คือโรคที่เกิดจากปัญหาในการควบคุมน้ำตาลในเลือด ทำให้ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้อย่างเหมาะสม โดยการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงอาจเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

นพ.อดิศร มนูสาร โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.อดิศร มนูสาร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

20 กุมภาพันธ์ 2567

โรคเบาหวาน อาการ สาเหตุ และวิธีป้องกัน

โรคเบาหวาน คือโรคที่เกิดจากปัญหาในการควบคุมน้ำตาลในเลือด ทำให้ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้อย่างเหมาะสม โดยการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงอาจเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

นพ.อดิศร มนูสาร โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.อดิศร มนูสาร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ค่าตัวเลขความดันโลหิตคืออะไร ?

ค่าความดันคืออะไร วัดไปทำไม แล้วความดันโลหิตต่ำ-สูงอันตรายแค่ไหน

นพ.อดิศร มนูสาร โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.อดิศร มนูสาร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ค่าตัวเลขความดันโลหิตคืออะไร ?

ค่าความดันคืออะไร วัดไปทำไม แล้วความดันโลหิตต่ำ-สูงอันตรายแค่ไหน

นพ.อดิศร มนูสาร โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.อดิศร มนูสาร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

นพ.นราพงษ์ โยธินนรธรรม

โรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน

แผนกอายุรกรรม

พญ.ธัญวลัย เลิศวนิชกิจกุล

อายุรแพทย์โรคไต

แผนกอายุรกรรม

พญ.ศิริพรรณ คุณมี

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ