Header

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลก Healthcare Asian Award 2023

10 เมษายน 2566

Healthcare asia award 2023 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

*โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ คว้ารางวัล Secondary Hospital Award of the Year – Thailand, ในงาน Healthcare Asian Award 2023 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์

นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ กรรมการบริษัท  กล่าวถึงรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ว่า นับเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทสร้างและขยายการเติบโตของโรงพยาบาลอย่างเข้มแข็ง ด้วยปณิธานของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ที่มุ่งสร้างคนให้มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ ทำให้โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้มุ่งมั่นพัฒนาสร้างการเติบโต และขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกและสมุทรปราการ ทั้งการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การรักษาทางการแพทย์เฉพาะทาง ฯลฯ ประกอบกับที่ตั้งนับเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิมากที่สุด จึงเป็นปราการทางสาธารณสุขด่านสำคัญในการเปิดรับคัดกรองและดูแลผู้ป่วยชาวต่างชาติ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีประชากรหนาแน่น

“ปัจจุบัน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ มีบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า 200 ชีวิต มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและคลินิกเฉพาะทางกว่า 20 สาขา ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร, สมอง, หัวใจ, มะเร็ง, กระดูกและข้อ ฯลฯ อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับโลก JCI เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา และก่อนหน้านี้ยังผ่านมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ HIMSS Analytics EMRAM Stage 6 และโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐาน และคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ยังเป็นโรงพยาบาลที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน และเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ ทั้งนโยบาย Zero Waste to Landfill และโรงพยาบาลแห่งแรกในโครงการ Care The Whale ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีเป้าหมายสู่ความปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

01 ธันวาคม 2566

PRINC ดัน ‘พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ ขึ้นฮับรับต่างชาติ ทุ่ม 150 ล้าน ผุดศูนย์เฉพาะทาง “Heart-Brain-Bone” ตามแผน

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ถือเป็นรพ.ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว หลังสถานการณ์โควิด-19 ที่คาดธุรกิจรพ.จะชะลอลง แต่รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ยังมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง

01 ธันวาคม 2566

PRINC ดัน ‘พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ ขึ้นฮับรับต่างชาติ ทุ่ม 150 ล้าน ผุดศูนย์เฉพาะทาง “Heart-Brain-Bone” ตามแผน

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ถือเป็นรพ.ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว หลังสถานการณ์โควิด-19 ที่คาดธุรกิจรพ.จะชะลอลง แต่รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ยังมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง

04 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)

แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Transcranial Magnetic Stimulation (TMS): Clinical practice in Stroke rehabilitation

04 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)

แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Transcranial Magnetic Stimulation (TMS): Clinical practice in Stroke rehabilitation

01 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม World Stroke Day 2023

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day 2023

01 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม World Stroke Day 2023

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day 2023