Header

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง เป็นแผนกที่มีหน้าที่ในการดูแลและรักษาเด็กทุกวัยตลอด 24 ชั่วโมงตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เข้ามาในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดูแลเด็กเพื่อให้ได้รับการรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมตามความต้องการของเด็กแต่ละคน

จุดมุ่งหมายหของแผนกเด็ก 24 ชั่วโมงของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คือการรักษาและดูแลเด็กทุกวัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นการป่วยเฉียบพลันหรือการเจ็บป่วยที่รุนแรง เช่น ไข้หวัดใหญ่ กระเพาะอาหารอักเสบ หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เพื่อให้ได้รับการรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมจากบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่ชำนาญการ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้กับครอบครัวเพื่อให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองรู้วิธีการดูแลเด็กในบ้านและการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น พร้อมศึกษาและแนะนำเรื่องสุขภาพเด็กเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเด็กให้กับครอบครัวและสังคม โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่เป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาการของเด็กและการป้องกันการเจ็บป่วย

 

บริการตรวจวินิจฉัย

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมงเป็นแผนกที่มุ่งเน้นในการดูแลเด็กทุกเรื่อง เช่น การรักษาโรคทั่วไป การดูแลสุขภาพเด็ก การป้องกันโรค และการพัฒนาการของเด็ก

  1. ดูแลเด็กป่วย: แผนกเด็ก 24 ชั่วโมงมีความสามารถในการรับผู้ป่วยเด็กทุกวัยที่มีปัญหาด้านสุขภาพ รวมถึงการรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและต้องการการรักษาเป็นพิเศษ
  2. มีแพทย์เฉพาะทาง Chest ped: มีแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินหายใจและโรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะหน้าอกของเด็ก ซึ่งทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิมีแพทย์ผู้ชำนาญการในการรักษาโรคเหล่านี้อย่างเป็นอย่างดี
  3. มีหอพักผู้ป่วยเด็ก (เปิดใหม่): แผนกเด็ก 24 ชั่วโมงมีการจัดเตรียมหอพักสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ต้องการการรักษาและดูแลตัวในระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งมีความสะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับเด็กและครอบครัว
  4. ดูแลเด็กที่ต้องรับวัคซีน ตรวจสุขภาพทั่วไป: ให้บริการในการตรวจสุขภาพทั่วไปของเด็กและให้การฉีดวัคซีนตามตารางการฉีดวัคซีนเด็ก นอกจากนี้ยังมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กในบ้าน
  5. พัฒนาการเด็ก: นอกจากการดูแลสุขภาพทั่วไปแล้ว แผนกเด็ก 24 ชั่วโมงยังมุ่งเน้นในการพัฒนาการของเด็ก รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงดูแลเด็กในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก
     

 

 

สถานที่ : อาคาร A ชั้น 2

เวลาทำการ : จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 -20.00 น.

สถานที่

อาคาร A ชั้น 2

เวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 -20.00

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4401

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

พญ.ภิญญภา มุกด์จินดาภา

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

แผนกเด็ก 24 ชั่วโมง

พญ.สุชาดา ดาวสุริยการ

กุมารเวชศาสตร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคไข้เลือดออก

ซึ่งเกิดจากการที่ยุงลายที่มีเชื้ออยู่ไปกัดผู้ป่วยแล้วปล่อยเชื้อเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย โดยหลังจากที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเกิดการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนจากนั้นผู้ป่วยจึงจะเริ่มแสดงอาการ โดยไข้เลือดออกนั้นสามารถพบได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่มีการระบาดมักจะเป็นฤดูฝน โดยสามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคไข้เลือดออก

ซึ่งเกิดจากการที่ยุงลายที่มีเชื้ออยู่ไปกัดผู้ป่วยแล้วปล่อยเชื้อเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย โดยหลังจากที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเกิดการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนจากนั้นผู้ป่วยจึงจะเริ่มแสดงอาการ โดยไข้เลือดออกนั้นสามารถพบได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่มีการระบาดมักจะเป็นฤดูฝน โดยสามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

นพ.บุญชู อิศราดิสัยกุล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคในเด็กที่พบบ่อยตามฤดู โรคมือ เท้า ปาก

โรคมือ เท้า ปาก มักจะพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ นะคะ จำนวน ไม่แน่ใจ  แต่ว่าโรคจะระบาดในช่วงฤดูฝน อาการของโรค คือ มีไข้ มีแผลในปาก มีตุ่มแดงตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า

พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคในเด็กที่พบบ่อยตามฤดู โรคมือ เท้า ปาก

โรคมือ เท้า ปาก มักจะพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ นะคะ จำนวน ไม่แน่ใจ  แต่ว่าโรคจะระบาดในช่วงฤดูฝน อาการของโรค คือ มีไข้ มีแผลในปาก มีตุ่มแดงตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า

พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ลูกน้อยมีอาการไข้สูง ไอมีเสมหะ ระวังโรคระบาด RSV

โรค RSV มักจะมาด้วยไข้สูง ไอมีเสมหะ มีภาวะหอบเหนื่อย ถ้าลูกมาด้วยภาวะมีอาการไข้สูง ไอมีเสมหะ หรือมีประวัติว่าเพื่อนมีการติดเชื้อ RSV ก็จะแนะนำให้มาตรวจที่โรงพยาบาล

พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ลูกน้อยมีอาการไข้สูง ไอมีเสมหะ ระวังโรคระบาด RSV

โรค RSV มักจะมาด้วยไข้สูง ไอมีเสมหะ มีภาวะหอบเหนื่อย ถ้าลูกมาด้วยภาวะมีอาการไข้สูง ไอมีเสมหะ หรือมีประวัติว่าเพื่อนมีการติดเชื้อ RSV ก็จะแนะนำให้มาตรวจที่โรงพยาบาล

พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม