Header

ลูกมีภาวะเลือดจางหรือไม่ ตรวจการขาดธาตุเหล็กธาลัสซีเมีย

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ราคา 1,650.-/2,355.-

ระยะเวลา 01 พฤษภาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ราคา 1,650.-/2,355.-

แพ็กเกจภาวะขาดธาตุเหล็กและธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพ็กเกจภาวะขาดธาตุเหล็กและธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิแพ็กเกจภาวะขาดธาตุเหล็กและธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

โลหิตจางหรือภาวะซีด เป็นภาวะที่มีปริมาณเม็ดเลือดแดงในเลือดน้อยกว่าปกติ ทำให้ผลิตออกซิเจนได้น้อยกว่าปกติ ส่งผลให้ร่างกายมีอาการผิดปกติ ส่งผลต่อระดับเชาว์ปัญญา ภาวะการเจริญเติบโต พัฒนาการล่าช้า มาตรวจภาวะเลือดจางก่อน รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันได้

เงื่อนไขการใช้งาน

* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
* โปรดแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดลงทะเบียนคนไข้ใหม่ ก่อนเข้ารับบริการ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สามารถแสดง E-mail ยืนยันการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเอกสารเท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ภายใน วันที่กำหนด
* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแพทย์และค่าบริการสถานพยาบาลแล้ว
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* สามารถติดต่อเพื่อจองคิวนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่ 02-080-5999

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม