Header

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ (Orthopedic Center)

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจร สามารถวินิจฉัยและรักษาด้วยการผ่าตัดกระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น โดยศัลยแพทย์กระดูกและข้อผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์การผ่าตัดทั้งแบบเปิดและส่องกล้อง

 • บริการตรวจวินิจฉัยและมีเทคโนโลยีการผ่าตัดขั้นสูงด้วยกล้อง
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
 • ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม
 • รักษาโดยการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อซ่อมแซมเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ
 • ด้านเวชศาสตร์การกีฬา เช่น การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับมือ – เท้า

 

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม (Knee Replacement Surgery)

 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้านเดียว (Unicompartmental Knee Arthroplasty : UKA)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ (Total Knee Raplacement : TKR)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Total Hip Replacement : THR)

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ศูนย์กระดูกและข้อ ได้นำเทคโนโลยีการแพทย์ที่ล้ำสมัยมาใช้ในการรักษาโรคข้อเข่าโดยการทำผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมด้วยวิธีแผลเล็กที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือนำร่อง ทำให้กระบวนการผ่าตัดเป็นไปอย่างแม่นยำ แผลผ่าตัดเล็ก ลดการสูญเสียเลือดและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วมากขึ้น

 

การรักษาโรคกระดูกสันหลัง

ผู้ป่วยที่พบมีปัญหาทางกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง หรือเส้นประสาท มักมีอาการปวดหลังหรือปวดคอ เราให้บริการการรักษาที่เริ่มต้นด้วยการประคับประคองอาการ จนไปถึงการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ รับปรึกษาและแนะนำแนวทางการรักษาที่เหมาะสม ด้วยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยรับการรักษาที่เหมาะสมและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ดังเดิม

 

การรักษาโดยการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อซ่อมแซมเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ

เป็นหนึ่งในวิธีการซ่อมแซมเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อผ่านกล้องอย่างแม่นยำ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การรักษาเริ่มต้นด้วยการประเมินสถานะของผู้ป่วยและการตรวจวินิจฉัยอ เพื่อปรับการรักษาตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

 

การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บในการกีฬา

การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บในการกีฬามักมีความแตกต่างจากการรักษาแบบทั่วไป บางขั้นตอนอาจมีเทคนิคที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น

 • การวินิจฉัยแบบเร่งด่วน ในบางกรณีของการบาดเจ็บในกีฬาที่มีความรุนแรง การวินิจฉัยและการจัดการต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการทำให้มีความเสี่ยงต่อชีวิต
 • การใช้เทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง เช่น การใช้เครื่องมือในการวินิจฉัยอย่างเจาะจง เช่น การใช้ภาพถ่ายทางการแพทย์หรือการใช้ MRI หรือ CT scan เพื่อวินิจฉัยอาการแบบเจาะลึก
 • การรักษาแบบบูรณาการ เป็นการนำการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์เสริม มาผสมผสานหรือบูรณาการกัน ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้ผู้ป่วยกลับสู่หรือคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีที่สุด
 • การจัดการแผนการฟื้นตัว การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บในการกีฬามักต้องมีแผนการฟื้นตัวที่เฉพาะเจาะจง โดยใช้การบำบัดทางกายภาพและการฝึกซ้อมที่เหมาะสมสำหรับการฟื้นตัวจากบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในการกีฬา

 

 

 

สถานที่ : อาคาร A ชั้น G

เวลาทำการ : จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 -20.00 น.

เบอร์ติดต่อ : 02 080 5999 ต่อ 4110

สถานที่

อาคาร A ชั้น G

เวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 - 20.00

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์กระดูกและข้อ

ผศ.นพ.สรวุฒิ ธรรมยงศ์กิจ

ศัลยแพทย์กระดูก

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ณัฐภัทร ศรีสุวัฒน์

ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์กระดูกและข้อ

ผศ.นพ.กุลพัชร จุลสำลี

เเพทย์กระดูกและข้อ เฉพาะทางด้านข้อเข่า ข้อสะโพกเเละกระดูกหักซับซ้อน

บทความที่เกี่ยวข้อง

คลายนิ้วล็อค…ง่ายนิดเดียว

โรคใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้ในทุกเพศ ทุกวัย โดยทั่วไปจะพบในผู้หญิงมากกว่าชาย กลุ่มโรคนิ้วล็อกในปัจจุบันพบได้มากขึ้น เนื่องจากใช้นิ้วมือในการพิมพ์คีย์บอร์ด สมาร์ทโฟน หรือใช้ข้อมือขยับเมาส์คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ

นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คลายนิ้วล็อค…ง่ายนิดเดียว

โรคใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้ในทุกเพศ ทุกวัย โดยทั่วไปจะพบในผู้หญิงมากกว่าชาย กลุ่มโรคนิ้วล็อกในปัจจุบันพบได้มากขึ้น เนื่องจากใช้นิ้วมือในการพิมพ์คีย์บอร์ด สมาร์ทโฟน หรือใช้ข้อมือขยับเมาส์คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ

นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
PRP ทางเลือกการรักษา ภาวะเจ็บเข่าเรื้อรัง และข้อเข่าเสื่อม โดยไม่ต้องผ่าตัด !

บทความโดย : นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฏ์ ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านกระดูกและข้อ (การผ่าตัดข้อ)

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
PRP ทางเลือกการรักษา ภาวะเจ็บเข่าเรื้อรัง และข้อเข่าเสื่อม โดยไม่ต้องผ่าตัด !

บทความโดย : นพ.รณศักดิ์ มงคลรังสฤษฏ์ ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านกระดูกและข้อ (การผ่าตัดข้อ)

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท (Herniated disc)

โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท คือการเสื่อมสภาพของเส้นสันหลัง ซึ่งอาจเกิดจาก การเสื่อมสภาพ การบาดเจ็บ การขยายตัวของเส้นสันหลัง เเละสภาพพันธุกรรม หรือปวดหลังบริเวณเอวส่วนล่าง อาจมีอาการที่หลังเพียงข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง มักมีอาการในท่านั่ง หรือมีการนั่งงอตัวไปทางด้านหน้า ซึ่งเป็นท่าที่หมอนรองกระดูกได้รับแรงกดทับมากที่สุด

นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท (Herniated disc)

โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท คือการเสื่อมสภาพของเส้นสันหลัง ซึ่งอาจเกิดจาก การเสื่อมสภาพ การบาดเจ็บ การขยายตัวของเส้นสันหลัง เเละสภาพพันธุกรรม หรือปวดหลังบริเวณเอวส่วนล่าง อาจมีอาการที่หลังเพียงข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง มักมีอาการในท่านั่ง หรือมีการนั่งงอตัวไปทางด้านหน้า ซึ่งเป็นท่าที่หมอนรองกระดูกได้รับแรงกดทับมากที่สุด

นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ นพ.ปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม