Header

หน้ามืด หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก ตรวจหัวใจ ไร้กังวล

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

ราคา 2,990.-/6,570.-

ระยะเวลา 01 มีนาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ราคา 2,990.-/6,570.-

รายละเอียดแพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

รายละเอียดแพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

 

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ-โรงพยาบาลพริ้นซ์-สุวรรณภูมิแพ็กเกจตรวจสมรรถภาพหัวใจ EST โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิแพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ

 แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิแพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจโรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ

เงื่อนไขการใช้งาน

* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
* โปรดแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดลงทะเบียนคนไข้ใหม่ ก่อนเข้ารับบริการ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สามารถแสดง E-mail ยืนยันการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเอกสารเท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ภายใน วันที่กำหนด
* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแพทย์และค่าบริการสถานพยาบาลแล้ว
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* สามารถติดต่อเพื่อจองคิวนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่ 02-080-5999

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม