Header

ตัวบวม ปวดหลัง ระวังโรคไต แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคไต

ราคา 1,100.-/2,088.-

ราคา 1,100.-/2,088.-

เเพ็กเกจคัดกรองโรคไต โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

เเพ็กเกจคัดกรองโรคไต โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิเเพ็กเกจคัดกรองโรคไต โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ไตมีหน้าที่กำจัดของเสีย ควบคุมความเป็นกรด-ด่างในกระแสเลือด ควบคุมความสมดุลของเกลือแร่ และควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายอีกด้วย ดังนั้นเมื่อไตทำงานผิดปกติ หรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดภาวะเลือดจางและขาดวิตามินได้ โดยโรคร้ายนี้มีอยู่หลายชนิด และที่พบได้บ่อย ได้แก่ กรวยไตอักเสบ ไตอักเสบ นิ่วในไต ไตเรื้อรัง และไตวาย

อาการของโรคไต

  • หนังตา ใบหน้า เท้า ขา และลำตัวบวม
  • ปัสสาวะผิดปกติ เช่น ขุ่น เป็นฟอง เป็นเลือด สีชาแก่ / น้ำล้างเนื้อ
  • การถ่ายปัสสาวะผิดปกติเช่น บ่อย แสบ ขัด ปริมาณน้อย
  • ปวดหลัง คลำได้ก้อน บริเวณไต
  • ความดันโลหิตสูง
  • ซีด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ไม่มีแรง ไม่กระฉับกระเฉง
  • ท้องอืด ท้องเฟ้อ คลื่นไส้ อาเจียน
  • เบื่ออาหาร การรับรสอาหารเปลี่ยนไป
  • ปวดศีรษะ นอนหลับไม่สนิท

สาเหตุการเกิดโรคไตไม่ได้มาจากการรับประทานอาหารรสเค็มเพียงอย่างเดียว พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันก็ส่งผลเป็นอย่างมาก ผู้ป่วยต้องใช้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตมากขึ้น ดังนั้นเราควรหมั่นคอยสังเกตอาการ และพบแพทย์ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

.

เงื่อนไขการใช้งาน

* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
* โปรดแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดลงทะเบียนคนไข้ใหม่ ก่อนเข้ารับบริการ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สามารถแสดง E-mail ยืนยันการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเอกสารเท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ภายใน วันที่กำหนด
* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแพทย์และค่าบริการสถานพยาบาลแล้ว
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*สามารถติดต่อเพื่อจองคิวนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่ 02-080-5999

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม