Header

ความปวดรบกวนใจ อย่าปล่อยไว้ แพ็กเกจลดอาการปวด

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

ราคา 920.-

ระยะเวลา 01 มิถุนายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ราคา 920.-

แพ็กเกจลดอาการปวด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพ็กเกจลดอาการปวด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิแพ็กเกจลดอาการปวด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพ็กเกจลดอาการปวด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิแพ็กเกจลดอาการปวด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพ็กเกจลดอาการปวด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิแพ็กเกจลดอาการปวด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพ็กเกจลดอาการปวด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิแพ็กเกจลดอาการปวด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพ็กเกจลดอาการปวด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิแพ็กเกจลดอาการปวด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพ็กเกจลดอาการปวด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แพ็กเกจลดอาการปวด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิแพ็กเกจลดอาการปวด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

อาการปวดเรื้อรังที่สะสมมานาน ไม่ว่าจะจากการนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นาน การยืนหรือเดินต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักเป็นประจำ นั่งขับรถนาน ๆ หรือจากสาเหตุอื่น ๆ ล้วนเป็นสิ่งที่รบกวนชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันจะมีวิธีการรักษาอาการปวดเหล่านี้มากมายหลายวิธี เพื่อลดอาการปวดเรื้อรังให้ทุเลาลงได้

.

เงื่อนไขการใช้งาน

* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
* โปรดแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดลงทะเบียนคนไข้ใหม่ ก่อนเข้ารับบริการ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สามารถแสดง E-mail ยืนยันการชำระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเอกสารเท่านั้น
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
* บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ภายใน วันที่กำหนด
* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแพทย์และค่าบริการสถานพยาบาลแล้ว
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*สามารถติดต่อเพื่อจองคิวนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่ 02-080-5999

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพ็กเกจแนะนำ