Header

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

“ศูนย์สมองและระบบประสาท”

ดูแลรักษาทุกปัญหาที่เกี่ยวกับสมอง และระบบประสาท โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาท รวมถึงแพทย์สหสาขาวิชาด้านอื่น ๆ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาท พร้อมด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยี และวิธีการรักษาที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการรักษาที่ต้นเหตุและป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ ร่วมกับการฟื้นฟูสมองโดยคำนึงถึงผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์สมองและระบบประสาท

นพ.วุทธิกรณ์ พันธุ์ประสิทธิ์

อายุรแพทย์ระบบประสาท

ศูนย์สมองและระบบประสาท

นพ.สุรเชษฐ์ รุจิรัสสวรวงศ์

อายุรแพทย์ระบบประสาท

ศูนย์สมองและระบบประสาท

นพ.คมน์สิทธิ์ เดชะรินทร์

อายุรแพทย์ระบบประสาท

บทความที่เกี่ยวข้อง

เยื่อหุ้มสมองอักเสบเกิดจากอะไร?

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) เป็นโรคที่เกิดการติดเชื้อที่อาจเกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อราบริเวณเยื่อหุ้มที่หุ้มรอบสมองและไขสันหลัง

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เยื่อหุ้มสมองอักเสบเกิดจากอะไร?

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) เป็นโรคที่เกิดการติดเชื้อที่อาจเกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อราบริเวณเยื่อหุ้มที่หุ้มรอบสมองและไขสันหลัง

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคหลอดเลือดสมอง นักฆ่าเฉียบพลัน

โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพาตเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย!

โรคหลอดเลือดสมอง นักฆ่าเฉียบพลัน

โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพาตเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย!

5 วิธีดูแลสมองให้แข็งแรง

สมองเป็นอวัยวะในร่างกายที่สำคัญอย่างมาก เปรียบเหมือนกองบัญชาการควบคุมระบบต่าง ๆ ในร่างกายมากมายหลายระบบ

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
5 วิธีดูแลสมองให้แข็งแรง

สมองเป็นอวัยวะในร่างกายที่สำคัญอย่างมาก เปรียบเหมือนกองบัญชาการควบคุมระบบต่าง ๆ ในร่างกายมากมายหลายระบบ

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม