Header

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

“ศูนย์สมองและระบบประสาท”

ดูแลรักษาทุกปัญหาที่เกี่ยวกับสมอง และระบบประสาท โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาท รวมถึงแพทย์สหสาขาวิชาด้านอื่น ๆ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาท พร้อมด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยี และวิธีการรักษาที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการรักษาที่ต้นเหตุและป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ ร่วมกับการฟื้นฟูสมองโดยคำนึงถึงผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

ให้บริการ

ดูแลผู้ป่วย ที่มีปัญหาที่เกี่ยวกับสมอง และระบบประสาท ตั้งแต่ แรกเกิด  ทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน ทั้งผ่าตัดและไม่ผ่าตัด 
บริการของศูนย์สมอง ครอบคลุม

  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคปวดศีรษะ
  • โรคลมชัก
  • โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
  • โรคเกี่ยวข้องกับความจำ เช่น อัลไซเมอร์
  • เนื้องอกในสมอง
  • ศัลยกรรมประสาทและโรคทางระบบประสาทอื่น ๆ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม