Header

แผนกสุขภาพเพศชาย

สถานที่

อาคาร A ชั้น G

เวลาทำการ

จันทร์-อังคาร-พุธ 17.00-20.00

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4110

ตารางออกตรวจแพทย์ประจำแผนกสุขภาพเพศชาย

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 04 เมษายน 2567

= ช่วงเช้า = ช่วงบ่าย

รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

นัดหมาย

08:00 - 13:00

17:00 - 20:00

นพ.ศราวุธ มิ่งอาชา

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

นัดหมาย

17:00 - 20:00

นพ.ทรงยศ แตงมีแสง

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

นัดหมาย

17:00 - 20:00

นพ.ชวน พฤกษวิวัฒน์

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

นัดหมาย

08:00 - 20:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4

นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

นัดหมาย
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 13:00

17:00 - 20:00

นพ.ศราวุธ มิ่งอาชา

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

นัดหมาย
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

17:00 - 20:00

นพ.ทรงยศ แตงมีแสง

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

นัดหมาย
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

17:00 - 20:00

นพ.ชวน พฤกษวิวัฒน์

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

นัดหมาย
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 20:00เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม