Header

แผนกสุขภาพเพศชาย

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สวุรรณภูมิ ให้บริการ ดูเเล ส่งเสริม ป้องกัน และรักษา รวมถึงฟื้นฟูสุขภาพของท่านผู้ชายแบบครบองค์รวม โดยใช้วิธีการของแพทย์สมัยใหม่ ผสมผสานกับแพทย์ทางเลือกเราพร้อมดูแล ให้คำปรึกษาท่านแล้ววันนี้ พร้อมทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

สถานที่

อาคาร A ชั้น G

เวลาทำการ

จันทร์-อังคาร-พุธ 17.00-20.00

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ชวน พฤกษวิวัฒน์

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ทางเดินปัสสาวะ

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ทรงยศ แตงมีแสง

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ศราวุธ มิ่งอาชา

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

25 มกราคม 2567

ต่อมลูกหมากโต ภัยร้ายที่ผู้ชายต้องเจอ

ต่อมลูกหมากที่โตมากขึ้นตามอายุ เป็นอาการที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักต้องเจอเมื่อมีอายุมากขึ้น และทำให้กังวลถึงปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่จะตามมา

นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

25 มกราคม 2567

ต่อมลูกหมากโต ภัยร้ายที่ผู้ชายต้องเจอ

ต่อมลูกหมากที่โตมากขึ้นตามอายุ เป็นอาการที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักต้องเจอเมื่อมีอายุมากขึ้น และทำให้กังวลถึงปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่จะตามมา

นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

12 กุมภาพันธ์ 2567

มะเร็งต่อมลูกหมาก - อาการ สาเหตุ และวิธีการรักษา

ต่อมลูกหมาก (Prostate Gland) เป็นอวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะชาย ทำหน้าที่ผลิตน้ำหล่อลื่นที่อยู่ในน้ำอสุจิ มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบบ่อยในเพศชาย มีความอันตรายที่ไม่รุนแรง แต่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

12 กุมภาพันธ์ 2567

มะเร็งต่อมลูกหมาก - อาการ สาเหตุ และวิธีการรักษา

ต่อมลูกหมาก (Prostate Gland) เป็นอวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะชาย ทำหน้าที่ผลิตน้ำหล่อลื่นที่อยู่ในน้ำอสุจิ มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบบ่อยในเพศชาย มีความอันตรายที่ไม่รุนแรง แต่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม