Header

แผนกสุขภาพเพศชาย

 

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สวุรรณภูมิ ให้บริการ ดูเเล ส่งเสริม ป้องกัน และรักษา รวมถึงฟื้นฟูสุขภาพของท่านผู้ชายแบบครบองค์รวม โดยใช้วิธีการของแพทย์สมัยใหม่ ผสมผสานกับแพทย์ทางเลือกเราพร้อมดูแล ให้คำปรึกษาท่านแล้ววันนี้ พร้อมทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

สถานที่

อาคาร A ชั้น G

เวลาทำการ

จันทร์-อังคาร-พุธ 17.00-20.00

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4110

เพราะเรา..เข้าใจลึกซึ้งถึงปัญหาของเพศชาย ดูแลแบบองค์รวมเพื่อให้ครอบคลุมทุกสุขภาพของเพศชาย พร้อมช่วยวางแผนการรักษา ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว สามารถรักษาได้ตั้งแต่ผู้ที่เริ่มมีปัญหาเล็กน้อย ไม่มีโรคประจำตัว ไปจนถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว

Men’s Health Clinic (คลินิกสุขภาพเพศชาย) 

เปิดบริการ  วันจันทร์ – วันพุธ เวลา 17.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 13.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ศราวุธ มิ่งอาชา

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ทรงยศ แตงมีแสง

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ