Header

แผนกสุขภาพเพศชาย

แผนกสุขภาพเพศชายมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพในผู้ชาย และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศชาย แมีบริการในการวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคที่พบบ่อยในผู้ชาย รวมถึงให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้ชายในทุกช่วงวัย

 

บริการแผนกสุขภาพเพศชาย:

การตรวจสุขภาพประจำปี:

  • การตรวจสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ชาย เช่น การตรวจความดันโลหิต, การตรวจระดับคอเลสเตอรอล, การตรวจการทำงานของตับและไต, การตรวจการทำงานของระบบฮอร์โมน เป็นต้น

 

การตรวจสุขภาพทางเพศ:

  • การให้บริการทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาปัญหาทางเพศ เช่น อาการไม่สามารถรับรู้สำหรับชาย, ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียความสามารถทางเพศ, และการรักษาโรคทางเพศ

 

การวินิจฉัยและการรักษาโรคทางเพศชาย:

  • การรักษาโรคทางเพศที่พบบ่อยในผู้ชาย เช่น ภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะ, ภาวะที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์, และโรคต่อมลูกหนัง

 

การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ:

  • การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้ชาย รวมถึงการส่งเสริมการออกกำลังกาย, การบริหารจัดการสตรีสแตม, และการดูแลสุขภาพใจ

 

การคัดกรองและการวินิจฉัยโรคเรื้อรัง:

  • การคัดกรองและการตรวจวินิจฉัยโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในผู้ชาย เช่น โรคหัวใจ, เบาหวาน, และโรคมะเร็งที่พบบ่อยในเพศชาย

 

การจัดการกับปัญหาสุขภาพจิต:

  • การให้บริการทางจิตเวชเพื่อช่วยในการจัดการกับปัญหาทางสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับผู้ชาย เช่น ภาวะซึมเศร้า, ภาวะวิตกกังวล, และอื่น ๆ 

สถานที่ อาคาร A ชั้น G

เวลาทำการ จันทร์-อังคาร-พุธ 17.00-20.00

เบอร์ติดต่อ 02 080 5999 ต่อ 4110

 

สถานที่

อาคาร A ชั้น G

เวลาทำการ

จันทร์-อังคาร-พุธ 17.00-20.00

เบอร์ติดต่อ

02 080 5999 ต่อ 4110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ชวน พฤกษวิวัฒน์

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

แผนกสุขภาพเพศชาย

นพ.ทรงยศ แตงมีแสง

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

25 มกราคม 2567

ต่อมลูกหมากโต ภัยร้ายที่ผู้ชายต้องเจอ

ต่อมลูกหมากที่โตมากขึ้นตามอายุ เป็นอาการที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักต้องเจอเมื่อมีอายุมากขึ้น และทำให้กังวลถึงปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่จะตามมา

นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

25 มกราคม 2567

ต่อมลูกหมากโต ภัยร้ายที่ผู้ชายต้องเจอ

ต่อมลูกหมากที่โตมากขึ้นตามอายุ เป็นอาการที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักต้องเจอเมื่อมีอายุมากขึ้น และทำให้กังวลถึงปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่จะตามมา

นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ นพ.จักรพงศ์ จิรสิริธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

12 กุมภาพันธ์ 2567

มะเร็งต่อมลูกหมาก - อาการ สาเหตุ และวิธีการรักษา

ต่อมลูกหมาก (Prostate Gland) เป็นอวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะชาย ทำหน้าที่ผลิตน้ำหล่อลื่นที่อยู่ในน้ำอสุจิ มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบบ่อยในเพศชาย มีความอันตรายที่ไม่รุนแรง แต่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

12 กุมภาพันธ์ 2567

มะเร็งต่อมลูกหมาก - อาการ สาเหตุ และวิธีการรักษา

ต่อมลูกหมาก (Prostate Gland) เป็นอวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะชาย ทำหน้าที่ผลิตน้ำหล่อลื่นที่อยู่ในน้ำอสุจิ มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบบ่อยในเพศชาย มีความอันตรายที่ไม่รุนแรง แต่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รับมือโรควัยทองของคุณผู้ชายอย่างเข้าใจ

สุขภาพคุณผู้ชายส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญเมื่ออายุย่างเข้าเลข 4 แต่ละคนจะแสดงอาการมากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ ร่างกาย จิตใจ และการดำเนินชีวิต แต่หากเข้าใจ และพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงย่อมช่วยให้รับมือได้อย่างถูกต้อง

blank บทความโดย : Men’s Health Clinic คลินิกสุขภาพเพศชาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รับมือโรควัยทองของคุณผู้ชายอย่างเข้าใจ

สุขภาพคุณผู้ชายส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญเมื่ออายุย่างเข้าเลข 4 แต่ละคนจะแสดงอาการมากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ ร่างกาย จิตใจ และการดำเนินชีวิต แต่หากเข้าใจ และพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงย่อมช่วยให้รับมือได้อย่างถูกต้อง

blank บทความโดย : Men’s Health Clinic คลินิกสุขภาพเพศชาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม