Header

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ลดความเสี่ยงโอกาสป่วยรุนแรง (2 เข็ม)

ราคา 3,990.-/6,800.-

อาการปวด เป็น ๆ หาย ๆ รักษาได้ โปรโมชั่นกายภาพบำบัด

ราคา 790.-

หมดปัญหา สุขภาพช่องปาก และฟัน ด้วยเทคโนโลยีครบครัน และทันสมัย

ราคา 900.-/1,200.-

ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อชีวิตที่ดี

ราคา 2,900.-/7,000.-