Header

Banner Slider

.

mark

About Us

พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

พริ้นซ์เพื่อนชุมชน

เพื่อรู้จัก เข้าใจ และสร้างสิ่งที่ดีให้กับชุมชน

"องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือ คน ชุมชน และสังคม คือ หัวใจสำคัญที่สุด สำหรับเรา"

พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

Medical center

ศูนย์การรักษา

ค้นหาศูนย์การรักษาตามอาการ

บริเวณที่มีอาการ

ศูนย์การรักษาตามอาการ

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด-โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ
ศูนย์มะเร็ง-โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ดูแล รักษา ให้คำแนะนำ

เพื่อป้องกันโรค พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ ศูนย์มะเร็ง

ให้การดูแลรักษาโรคมะเร็ง

อย่างครอบคลุมด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

Back to School เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม

ราคา 690.-

โปรโมชั่นดริปวิตามิน สุขภาพดีจากภายใน

ราคา 1,990.-/2,950.-

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ ก่อนไปทำงานต่างประเทศ ประเทศไหนก็ราคาเดียว

ราคา 2,300.-

ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อชีวิตที่ดี

ราคา 2,750.-/4,471.-

บทความและข่าวสาร

ห้องปฏิบัติการตรวจและการฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ Cath Lab โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ห้อง Catheterization Laboratory (Cath Lab) หรือห้องปฏิบัติการตรวจหัวใจและการฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อตรวจการทำงานของหัวใจ เพื่อแสดงภาพของหัวใจและหลอดเลือดอย่างชัดเจน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดต่าง ๆ

blank ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องปฏิบัติการตรวจและการฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ Cath Lab โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ห้อง Catheterization Laboratory (Cath Lab) หรือห้องปฏิบัติการตรวจหัวใจและการฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อตรวจการทำงานของหัวใจ เพื่อแสดงภาพของหัวใจและหลอดเลือดอย่างชัดเจน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดต่าง ๆ

blank ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“มะเร็ง” คืออะไร รู้ไว รักษาได้

มะเร็งคือโรคที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติและไม่สามารถควบคุมได้ มะเร็งมักแทรกซึมและเข้าไปทำลายเนื้อเยื้อ และแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“มะเร็ง” คืออะไร รู้ไว รักษาได้

มะเร็งคือโรคที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติและไม่สามารถควบคุมได้ มะเร็งมักแทรกซึมและเข้าไปทำลายเนื้อเยื้อ และแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคไทรอยด์เป็นพิษ อาการ การรักษา

ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายและมีความสำคัญอย่างมาก โดยมีหน้าที่หลักคือหลั่งฮอร์โมนซึ่งสำคัญกับการทำงานของร่างกาย

blank แผนกตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคไทรอยด์เป็นพิษ อาการ การรักษา

ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายและมีความสำคัญอย่างมาก โดยมีหน้าที่หลักคือหลั่งฮอร์โมนซึ่งสำคัญกับการทำงานของร่างกาย

blank แผนกตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

23 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ จัดโครงการ โรงเรียนของเราน่าอยู่ กับกิจกรรม Back to School เติมความสุขให้น้อง ๆ

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ จัดโครงการ “โรงเรียนของเราน่าอยู่ กับกิจกรรม Back to School” เติมความสุขให้น้อง ๆ

23 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ จัดโครงการ โรงเรียนของเราน่าอยู่ กับกิจกรรม Back to School เติมความสุขให้น้อง ๆ

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ จัดโครงการ “โรงเรียนของเราน่าอยู่ กับกิจกรรม Back to School” เติมความสุขให้น้อง ๆ

23 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เที่ยวบิน SQ321 สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เที่ยวบิน SQ321 สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

23 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เที่ยวบิน SQ321 สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เที่ยวบิน SQ321 สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

14 พฤษภาคม 2567

ประมวลภาพออกหน่วย กิจกรรมงานกีฬาสีสถาบันวอร์ริค Warwick Sport Day

ประมวลภาพออกหน่วย กิจกรรมงานกีฬาสีสถาบันวอร์ริค "Warwick Sport Day" ที่ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิได้มีส่วนร่วมในการตั้งจุดปฐมพยาบาล พร้อมรถ Ambulance สแตนด์บาย

14 พฤษภาคม 2567

ประมวลภาพออกหน่วย กิจกรรมงานกีฬาสีสถาบันวอร์ริค Warwick Sport Day

ประมวลภาพออกหน่วย กิจกรรมงานกีฬาสีสถาบันวอร์ริค "Warwick Sport Day" ที่ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิได้มีส่วนร่วมในการตั้งจุดปฐมพยาบาล พร้อมรถ Ambulance สแตนด์บาย

รางวัลและมาตรฐานการรับรอง

  • GHA-โรงพยาบาลพริ้นซ์-สุวรรณภูมิ
  • JCI-โรงพยาบาลพริ้นซ์-สุวรรณภูมิ
  • LOGO HEALTHCAREASiA AWARDS 2023
  • HIMSS-โรงพยาบาลพริ้นซ์-สุวรรณภูมิ
  • ได้รับการตรวจ HA โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
  • GREEN & CLEAN Hospital
  • ได้รับการตรวจ HA โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
  • GREEN & CLEAN Hospital