Header

Banner Slider

.

mark

About Us

พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

พริ้นซ์เพื่อนชุมชน

เพื่อรู้จัก เข้าใจ และสร้างสิ่งที่ดีให้กับชุมชน

"องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือ คน ชุมชน และสังคม คือ หัวใจสำคัญที่สุด สำหรับเรา"

พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
พริ้นซ์เพื่อนชุมชน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

Medical center

ศูนย์การรักษา

ค้นหาศูนย์การรักษาตามอาการ

บริเวณที่มีอาการ

ศูนย์การรักษาตามอาการ

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด-โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ
ศูนย์มะเร็ง-โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ดูแล รักษา ให้คำแนะนำ

เพื่อป้องกันโรค พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ ศูนย์มะเร็ง

ให้การดูแลรักษาโรคมะเร็ง

อย่างครอบคลุมด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

โปรโมชั่นดริปวิตามิน สุขภาพดีจากภายใน

ราคา 1,990.-/2,950.-

ตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score

ราคา 2,790.-/7,100.-

ฟื้นฟูร่างกาย ให้คุณกลับมาแข็งแรง โปรแกรมฟื้นฟูกายภาพบำบัด

ราคา 9,000.-

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ ก่อนไปทำงานต่างประเทศ ประเทศไหนก็ราคาเดียว

ราคา 2,300.-

บทความและข่าวสาร

ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร ด้วยเทคนิคส่องกล้อง

การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะผ่านกล้องแผลเล็ก (Laparoscopic Sleeve Gastrectomy) คือการลดน้ำหนักด้วยวิธีการส่องกล้อง ซึ่งให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับการผ่าตัดเย็บกระเพาะอาหารแบบเดิมโดยที่ไม่ต้องมีการผ่าตัดเปิดแผลที่หน้าท้อง มีความแม่นยำและมีแผลเล็กกว่า คนไข้จึงฟื้นตัวได้เร็วกว่า

นพ.นรนนท์ บุญยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร ด้วยเทคนิคส่องกล้อง

การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะผ่านกล้องแผลเล็ก (Laparoscopic Sleeve Gastrectomy) คือการลดน้ำหนักด้วยวิธีการส่องกล้อง ซึ่งให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับการผ่าตัดเย็บกระเพาะอาหารแบบเดิมโดยที่ไม่ต้องมีการผ่าตัดเปิดแผลที่หน้าท้อง มีความแม่นยำและมีแผลเล็กกว่า คนไข้จึงฟื้นตัวได้เร็วกว่า

นพ.นรนนท์ บุญยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เจ็บป่วยฉุกเฉินใช้สิทธิ UCEP รักษาฟรี 72 ชั่วโมง

UCEP คือ สิทธิการรักษาเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน 72 ชั่วโมงแรก

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เจ็บป่วยฉุกเฉินใช้สิทธิ UCEP รักษาฟรี 72 ชั่วโมง

UCEP คือ สิทธิการรักษาเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน 72 ชั่วโมงแรก

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดริปวิตามิน สุขภาพดีจากภายใน

การบำบัดด้วยวิตามินทางหลอดเลือดเป็นกระบวนการในการให้วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นเข้าสู่ร่างกายผ่านทางกระแสเลือด เมื่อบริโภควิตามินทางปาก วิตามินจะถูกคัดกรองผ่านกระเพาะอาหารและลำไส้ ดังนั้นสารอาหารเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นที่ร่างกายดูดซึมได้ เป้าหมายของการบำบัดด้วยวิตามินดริป IV คือการให้ประโยชน์ต่อร่างกายโดยการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของวิตามินและแร่ธาตุที่ดูดซึม ให้ได้อย่างเต็มที่

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดริปวิตามิน สุขภาพดีจากภายใน

การบำบัดด้วยวิตามินทางหลอดเลือดเป็นกระบวนการในการให้วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นเข้าสู่ร่างกายผ่านทางกระแสเลือด เมื่อบริโภควิตามินทางปาก วิตามินจะถูกคัดกรองผ่านกระเพาะอาหารและลำไส้ ดังนั้นสารอาหารเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นที่ร่างกายดูดซึมได้ เป้าหมายของการบำบัดด้วยวิตามินดริป IV คือการให้ประโยชน์ต่อร่างกายโดยการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของวิตามินและแร่ธาตุที่ดูดซึม ให้ได้อย่างเต็มที่

พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พญ.สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

18 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพ และบริการของโรงพยาบาล รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต

18 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงานประชุมตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศักยภาพ และบริการของโรงพยาบาล รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทนและลูกค้าประกันชีวิต

17 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธเเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ แก่พนักงานบริษัท บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ สาขาบางปะกง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธเเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ แก่พนักงานบริษัท บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ สาขาบางปะกง

17 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธเเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ แก่พนักงานบริษัท บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ สาขาบางปะกง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ออกบูธเเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ แก่พนักงานบริษัท บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ สาขาบางปะกง

16 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

16 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

รางวัลและมาตรฐานการรับรอง

  • GHA-โรงพยาบาลพริ้นซ์-สุวรรณภูมิ
  • JCI-โรงพยาบาลพริ้นซ์-สุวรรณภูมิ
  • LOGO HEALTHCAREASiA AWARDS 2023
  • HIMSS-โรงพยาบาลพริ้นซ์-สุวรรณภูมิ
  • ได้รับการตรวจ HA โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
  • GREEN & CLEAN Hospital
  • ได้รับการตรวจ HA โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
  • GREEN & CLEAN Hospital